Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 21
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:1) Na koniec, Psalm Dawidowi. (21:2) Panie, w mocy twojéj rozweseli się król: a w zbawieniu twojem rozraduje się wielce. [2] »(21:3) Żądanie serca jego dałeś mu: a w woli ust jego nie omyliłeś go. [3] »(21:4) Boś go uprzedził błogosławieństwy słodkości: włożyłeś na głowę jego koronę z kamienia drogiego. [4] »(21:5) Żywota prosił u ciebie: i dałeś mu przedłużenie dni na wieki, i na wieki wieków. [5] »(21:6) Wielka jest chwała jego w zbawieniu twojem: sławę i wielką ozdobę nań włożysz. [6] »(21:7) Albowiem dasz go na błogosławieństwo na wieki wieków: rozweselisz go w radości obliczem twojem. [7] »(21:8) Bo król nadzieję ma w Panu: a w miłosierdziu Najwyższego nie będzie poruszony. [8] »(21:9) Niech znajdą rękę twoję wszyscy nieprzyjaciele twoi: prawica twa niech najdzie wszystkie, którzy cię w nienawiści mają. [9] »(21:10) Położysz je jako piec ognisty czasu twarzy twojéj: Pan w gniewie swoim zatrwoży je, i pożre je ogień. [10] »(21:11) Owoc ich z ziemie wygubisz: a nasienie ich z synów ludzkich. [11] »(21:12) Albowiem obrócili na cię złości: myślili rady, których utwierdzić nie mogli. [12] »(21:13) Albowiem obrócisz je w tył: w ostatkach twoich przygotujesz twarzy ich. [13] »(21:14) Podnieś się, Panie, w mocy twojéj: będziem śpiewać i wysławiać możności twoje. 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.