Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 61
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(61:1) Na koniec, w pieśniach Dawidowi. (61:2) Wysłuchaj, Boże, prośbę moję, słuchaj modlitwy mojéj. [2] »(61:3) Od kończyn ziemie wołałem do ciebie, gdy się frasowało serce moje: na skale wywyższyłeś mię, prowadziłeś mię. [3] »(61:4) Boś się stał nadzieją moją: wieżą mocną od nieprzyjaciela. [4] »(61:5) Będę mieszkał w przybytku twoim na wieki: zaszczycon będę pod zasłoną skrzydeł twoich. [5] »(61:6) Bo ty, Boże mój, wysłuchałeś modlitwę moję: dałeś dziedzictwo bojącym się imienia twego. [6] »(61:7) Dni na dni królewskie przyczynisz: lata jego aż do dnia narodu i narodu. [7] »(61:8) Mieszka na wieki przed oblicznością Bożą: miłosierdzia i prawdy jego kto będzie szukał? [8] »(61:9) Tak będę Psalm śpiewał imieniowi twemu na wieki wieków, abym oddał śluby moje ode dnia do dnia. 
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.