Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 67
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(67:1) Na koniec, w Hymnach, Psalm Dawidowi. (67:2) Niech się nad nami Bóg zmiłuje, i błogosławi nam; niech rozświeci oblicze swe nad nami, a zlituje się nad nami. [2] »(67:3) Żebyśmy poznali na ziemi drogę twoję: między wszemi narody zbawienie twoje. [3] »(67:4) Niech ci wyznawają ludzie, Boże: niech ci wyznawają wszyscy ludzie. [4] »(67:5) Niech się radują i weselą narodowie, iż sądzisz ludzie sprawiedliwie: narody na ziemi sprawujesz. [5] »(67:6) Niech ci wyznawają ludzie, Boże: niech ci wyznawają wszyscy ludzie. [6] »(67:7) Ziemia dała swój owoc: niech nas błogosławi Bóg, Bóg nasz, [7] »(67:8) Niech nas błogosławi Bóg, a niech się go boją wszystkie kraje ziemie. 
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.