Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 75
«  Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(75:1) Na koniec: nie zatracaj, Psalm pieśni Asaphowi. (75:2) Wyznawać ci będziemy, Boże, wyznawać będziemy i wzywać imienia twego: opowiadać będziemy dziwne sprawy twoje. [2] »(75:3) Gdy wezmę czas, ja sprawiedliwości sądzić będę. [3] »(75:4) Roztopiła się ziemia i wszyscy, którzy mieszkają na niéj: jam umocnił filary jéj. [4] »(75:5) Mówiłem nieprawym: Nie czyńcie nieprawości; a występnym: Nie podnoście rogu. [5] »(75:6) Nie podnoście ku górze rogu waszego: nie mówcie przeciw Bogu nieprawości. [6] »(75:7) Bo ani od wschodu, ani od zachodu, ani od pustych gór; [7] »(75:8) Albowiem Bóg jest sędzia: tego poniża, a owego podwyższa. [8] »(75:9) Bo w ręce Pańskiéj jest kielich wina szczerego, pełen zmięszania: i nachylił z tego w on, wszakże drożdże jego nie wylały się; będą pić wszyscy grzesznicy ziemie. [9] »(75:10) A ja będę opowiadał na wieki: będę śpiewał Bogu Jakóbowemu. [10] »(75:11) I wszystkie rogi grzeszników połamię, a rogi sprawiedliwego będą wywyższone. 
«  Księga Psalmów 74 Księga Psalmów 75 Księga Psalmów 76  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.