Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Psalmów » Rozdział 84
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(84:1) Na koniec, za prasy, synom Korego, Psalm. (84:2a) Jako miłe przybytki twoje, Panie zastępów: [2] »(84:2b) żąda, i ustaje dusza moja do pałaców Pańskich. (84:3) Serce moje i ciało moje rozweseliły się w Bogu żywym. [3] »(84:4) Bo i wróbel nalazł sobie domek: i synogarlica gniazdo sobie, gdzieby położyła ptaszęta swoje: ołtarze twoje, Panie zastępów, królu mój, i Boże mój. [4] »(84:5) Błogosławieni, którzy mieszkają w domu twoim, Panie: na wieki wieków będą cię chwalić. [5] »(84:6) Błogosławiony mąż, którego ratunek jest od ciebie: rozłożył wstępowania w sercu swojem: [6] »(84:7) W padole płaczu, na miejscu, które zgotował; albowiem da błogosławieństwo zakonodawca. [7] »(84:8) Pójdą z mocy do mocy, oglądają Boga nad bogi w Syonie. [8] »(84:9) Panie, Boże zastępów, wysłuchaj modlitwę moję: usłysz, Boże Jakóbów! [9] »(84:10) Obrońco nasz, Boże, wejrzyj: a wejrzyj na oblicze Chrystusa twojego. [10] »(84:11) Albowiem lepszy jest jeden dzień w pałacach twoich, niż tysiące: obrałem być najpodlejszym w domu Boga mojego, niźli mieszkać w przybytkach niezbożnych. [11] »(84:12) Albowiem miłosierdzie i prawdę miłuje Bóg: Pan da łaskę i chwałę: nie odejmie dóbr tym, którzy w niewinności chodzą. [12] »(84:13) Panie zastępów! błogosławiony człowiek, który w tobie ma nadzieję. 
«  Księga Psalmów 83 Księga Psalmów 84 Księga Psalmów 85  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.