Teksty » Biblia Jakuba Wujka » Księga Przysłów » Rozdział 21
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jako rozdziały wód, tak serce królewskie w ręce Pańskiéj: kędy jedno chce, nachyli go. [2] »Wszelka droga człowiecza zda mu się być prawa: ale Pan uważa serca. [3] »Czynić miłosierdzie i sprawiedliwość, więcéj się Panu podoba, niźli ofiary. [4] »Wynoszenie oczu jest rozszerzenie serca, świeca niezbożnych grzech. [5] »Myśli dużego zawsze w dostatku: lecz każdy leniwy zawsze jest w niedostatku. [6] »Który zbiera skarby językiem kłamliwym, nikczemny i szalony jest i wpadnie w sidła śmierci. [7] »Drapiestwo niezbożnych zrzuca je, iż nie chcieli czynić sądu. [8] »Przewrotna droga człowiecza daleką jest: ale kto czysty jest, szczera sprawa jego. [9] »Lepiéj jest siedzieć w kącie domu, niźli z żoną swarliwą, a w domu społecznym. [10] »Dusza niezbożnego żąda złego: nie zlituje się nad bliźnim swoim. [11] »Skarawszy zaraźliwego mędrszy będzie prostak: a jeźli naśladuje mądrego, przyjmie naukę. [12] »Myśli sprawiedliwy o domu niezbożnego, aby odciągnął niezbożne od złego. [13] »Kto zatula uszy swe na wołanie ubogiego, będzie i sam wołał, a nie wysłuchają go. [14] »Dar potajemnie dany gasi gniewy: a upominek w zanadrzu rozgniewanie wielkie. [15] »Radość sprawiedliwemu jest, czynić sąd: a strach działającym nieprawość. [16] »Człowiek, który zbłądzi z drogi nauki, we zborze olbrzymów mieszkać będzie. [17] »Kto się kocha w używaniu, w niedostatku będzie: kto miłuje wino i tłuste kąski, nie zbogaci się. [18] »Niezbożny będzie dan za sprawiedliwego, a nieprawy za prawe. [19] »Lepiéj jest mieszkać w ziemi pustéj, niźli z żoną swarliwą a gniewliwą. [20] »Skarb pożądany i wonny olejek w mieszkaniu sprawiedliwego: a głupi człowiek rozleje go. [21] »Kto naśladuje sprawiedliwości i miłosierdzia, najdzie żywot sprawiedliwość i chwałę. [22] »Miasto mocnych ubiegł mądry, i zepsował moc ufania ich. [23] »Kto strzeże ust swoich i języka swego, strzeże od ucisków dusze swojéj. [24] »Hardego i pysznego zowią nieuczonym, który w gniewie pysznie się sprawuje. [25] »Pożądliwości zabijają leniwego; albowiem nie chciały nic robić ręce jego. [26] »Przez cały dzień pragnie i pożąda: a kto sprawiedliwy jest, daje bez przestanku. [27] »Ofiary niezbożnych brzydliwe, iż się ofiarują z grzechu. [28] »Świadek kłamliwy zginie: mąż posłuszny będzie mówił zwycięstwo. [29] »Człowiek niezbożny niewstydliwie zatwardza twarz swoje: ale kto prawy jest, poprawia drogi swojej. [30] »Niemasz mądrości, niemasz roztropności, niemasz rady przeciw Panu. [31] »Konia gotują na dzień bitwy: ale Pan daje wybawienie. 
«  Księga Przysłów 20 Księga Przysłów 21 Księga Przysłów 22  »


 Źródło tekstu: Źródło tekstu: WikiźródłaOpis prezentowanego tekstu: BIBLIA to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu z łacińskiego na język polski przełożone przez Ks. D. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599, potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i j. w. księdza Arcybiskupa Gnieznieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma uwagami, w których są umieszczone słowa podług hebrajskiego oryginału zmienione. Stary Testament zawiera w sobie wszystkie księgi hebrajskiego oryginału. Warszawa 1923. Brytyjskie i Zagraniczne Tow. Biblijne. 8, s. 862; 286, 4 mapki kolor. na osobn. tabl. Wydanie bez ksiąg deuterokanonicznych.