Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 14
«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Amosa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(14:2) Wróć się Izraelu do Jahwe, twego Boga, boś się potknął w twoim występku! [2] »(14:3) Weźmijcie z sobą słowa, i wracajcie się do Jahwe! Powiedzcie do Niego; wszystką usuń winę! Weźmij dobro, i uiścimy się z owocu ust naszych! [3] »(14:4) Assyrja nie będzie nam zbawieniem, na koń siadać nie będziemy, i nie powiemy już wiecej: Bogowie nasi do tworów rąk naszych - bo sierota przez Cię jest kochanym. [4] »(14:5) Uleczę ich odstępstwo, umiłuję ich ochotnie, bo usunął się gniew mój od nich! [5] »(14:6) Będę jako rosa dla Izraela! Niech krzewi się jak lilja, i niech puści korzeń swój jak topól! [6] »(14:7) Niech rozejdą się gałązki jego, niech będzie piękny jak oliwka, a wonny jak kadzidło! [7] »(14:8) Niech nanowo, osiedlą się w cieniu moim i ożywią się i orzeźwią zbożem, i krzewi się, jak winograd jego imię, jak wino Libańskie. [8] »(14:9) Efraimowi - na cóż mu jeszcze bałwany? Ja udręczyłem i ja uszczęśliwiam. Ja jestem jak jodła zielona, we mnie znajdzie się owoc twój! [9] »(14:10) Któż jest mędrcem, iżby to zrozumiał, rozumnym, iżby o tem wiedział? Bo proste są słowa Jahwe; sprawiedliwie według nich postępują, a grzesznicy o nie się potykają! 
«  Księga Ozeasza 13 Księga Ozeasza 14 Księga Amosa 1  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl