Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 7
«  Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »gdy leczyć będę Izraela! Ujawniono zbrodnię Efraima i złość Samarji: Bo oni się dopuścili kłamstwa, złodziej wdziera się do domu, rozbójnik rozbija po ulicach! [2] »Niech więc nie mówią w sercu swem: iż o każdej ich złości pamiętam! Właśnie otoczyły ich uczynki ich, które dzieją się przed obliczem mojem! [3] »Przez złości swe radość sprawili królowi, i książętom przez swoje kłamstwa. [4] »Oni wszyscy są cudzołożnikami, są jak piec rozpłomieniony. (Piekarz przestaje rozniecać, gnieść ciasto, aż nie sfermentuje!). [5] »W dzień króla swego zachorowali książęta, w żarze wina wyciągnęli rękę ku naśmiewcom. [6] »Tak płonęło jak piec ich serce! (Gdy czatowali, całą noc spoczywał ich gniew), zrana płonął jak ogień płomieniem! [7] »Oni wszyscy rozgrzali się jak piec, i pożarli swoich naczelników. Wszyscy ich królowie upadli, nikt z nich nie woła do Mnie! [8] »Efraim jest między narodami, z którymi się miesza, Efraim jest podobny do placka nieodwróconego. [9] »Obcy zjedli jego mienie, a on nie wie; nawet siwizna go przyprószyła, a on nie wie! [10] »Ale pycha Izraela odbija się na obliczu jego, a nie wrócili się do Jahwe, Boga swojego, ani Go nie szukali w tem wszystkiem! [11] »Efraim jest podobny do gołębicy naiwnej i nierozumnej! Do Egiptu wołali (o pomoc), do Asyrji chodzili! [12] »Ilekroć poszli, rozpościerałem nad nimi swą sieć: jak ptaki z nieba w dół ich ściągałem, karałem ich, gdy słyszałem o ich złośliwości! [13] »Biada im, że odbiegali odemnie. Zguba im, że grzeszyli wobec mnie! Gdym ich wyzwalał, to oni mówili o mnie kłamstwa, [14] »ale nie krzyczeli do mnie w sercu swojem, tylko narzekali na posłaniach swoich! Z powodu zboża i wina siekli się, mnie odstępowali! [15] »A gdy ja wzmacniałem ich ramię, o mnie źle myśleli, [16] »zwracali się ku Nicości, byli jak łuk zwichnięty! Upadają od miecza ich książęta, dla zjadliwości ich języków, dla oszczerstw ich w Egiptu ziemi! 
«  Księga Ozeasza 6 Księga Ozeasza 7 Księga Ozeasza 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl