Teksty » Michalski - Księga Ozeasza i Amosa » Księga Ozeasza » Rozdział 9
«  Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie raduj się Izraelu, i nie ciesz się jak inne ludy! Wszakeś zdradził Boga swojego, ukochałeś plony na każdem boisku zboża. [2] »Boiska i kufa nic o nich wiedzieć nie będą, a moszcz zawód im sprawi! [3] »Nie usiedzą na ziemi Jahwe; Efraim do Egiptu powróci, i w Asyrji nieczystość jeść będzie! [4] »Nie będą rozlewać wina dla Jahwe, a ofiary ich słodkiemi dlań nie będą; chlebem płaczących będą one dla nich! Wszyscy spożywający je będą nieczystymi, bo chleb głód ich (tylko) nasyci, nie pójdzie do świątyni Pańskiej! [5] »Cóż zrobicie w dzień święty, (w dzień święta Jahwe?) [6] »Gdy oto precz odejdą z powodu nieszczęścia, Egipt ich zgromadzi, a Memfis będzie ich grobem! Drogocenne ich srebro pokrzywy posiędą, głogi będą w namiotach ich! [7] »Nadeszły dni pomsty, nadeszły dni odpłaty! Niech wiedzą Izraelici! Niedorzecznym jest prorok, szalonym mąż natchniony, dla wielu występków twoich i wielu sprzeciwów! [8] »Strażnik Efraima przy Bogu moim - prorok - stał się sidłem, przynętą na wszystkich drogach swoich, sprzeciwem w domu Boga swego! [9] »Do głębi zepsuli jak w dniach Gibei! Pomnij na ich występki, pomścij się za ich grzechy! [10] »Jak winne grona na pustyni znalazłem Izraela, jak na wczesną figę, na początku patrzałem na ojców waszych! Oni poszli do Baal-Peoru, oddali się Baalowi i stali się tak wstrętnymi, jak to, co kochali. [11] »Efraim jest jak ptak, odleciała ich chwała - w rodzeniu, i łonie i płodności! [12] »Nawet gdy odchowają swe dzieci, osierocam ich z ludzi. Wszak właśnie im biada, że odstępuję od nich! [13] »Efraim, o ile widziałem, na łup daje swe syny, Efraim także prowadzi na rzeź swoje syny. [14] »Daj im, o Jahwe! Cóż dasz? Daj im łona niepłodne i piersi zwiędłe! [15] »Wszystka ich złość jest w Gilgal, bo tam ich znienawidziłem; z powodu złych ich uczynków z domu swego ich wyrzucam. Nie będę ich więcej kochał! Wszyscy ich książęta to buntownicy! [16] »Pobitym został Efraim, korzeń ich obsechł i nie daje owocu żadnego! Nawet kiedy porodzą.... zabijam skarby ich łona! [17] »Brzydzi się nimi Bóg mój, iż Go nie słuchali, stali się tułaczami wśród ludów! 
«  Księga Ozeasza 8 Księga Ozeasza 9 Księga Ozeasza 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Przekład ksiąg Ozeasza i Amosa. Wstęp, nowy przekład, komentarz. Opracował ks. Wilhelm Michalski. Lwów. Nakł. Tow. „Bibljoteka Religijna" 1922. Tekst opracowany na podstawie skanów przez BibliePolskie.pl