Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 135
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwalcie imię Pana, chwalcie, słudzy Pana, [2] »którzy służycie w domu Pana, w dziedzińcach domu Boga naszego! [3] »Chwalcie Pana, gdyż dobry jest Pan, grajcie imieniu Jego, bo jest wdzięczne! [4] »Gdyż Pan wybrał sobie Jakuba, Izraela na własność swoją. [5] »Zaiste wiem, że wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów. [6] »Wszystko, co zechce Pan, czyni na niebie i na ziemi, w morzach i we wszystkich głębinach. [7] »On sprowadza chmury z krańców ziemi, tworzy błyskawice z deszczem, wypuszcza wiatr ze swoich spichrzów. [8] »Pobił pierworodne w Egipcie, tak ludzi jak zwierzęta. [9] »Dokonał znaków i cudów pośród ciebie, Egipcie, na faraonie i na wszystkich jego sługach. [10] »Pobił wiele ludów i zabił potężnych królów. [11] »Sehona, króla Amorejczyków, i Oga, króla Baszanu, i wszystkie królestwa kananejskie. [12] »A ziemię ich dał w dziedzictwo, w dziedzictwo Izraelowi, ludowi swemu. [13] »Panie! Imię Twoje trwa na wieki; Panie! Pamięć Twoja po wszystkie pokolenia. [14] »Bo Pan wymierzy sprawiedliwość ludowi swemu, a nad sługami swymi zlituje się. [15] »Bożyszcza pogan są ze srebra i złota, są robotą rąk ludzkich. [16] »Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. [17] »Mają uszy, a nie słyszą, ani nie ma tchnienia w ich ustach. [18] »Niech będą podobni do nich twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają! [19] »Domu izraelski, błogosławcie Panu; domu Arona, błogosławcie Panu! [20] »Domu Lewiego, błogosławcie Panu! Wy, którzy boicie się Pana, błogosławcie Panu! [21] »Niech będzie błogosławiony z Syjonu Pan, który mieszka w Jerozolimie! Alleluja. 
«  Księga Psalmów 134 Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl