Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 136
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem na wieki trwa łaska Jego! [2] »Dziękujcie Bogu nad bogami, bo na wieki trwa łaska Jego! [3] »Dziękujcie Panu nad pany, bo na wieki trwa łaska Jego! [4] »Temu, który sam czyni wielkie cuda, bo na wieki trwa łaska Jego! [5] »Który mądrze niebiosa stworzył, bo na wieki trwa łaska Jego! [6] »Który rozpostarł ziemię na wodach, bo na wieki trwa łaska Jego! [7] »Który uczynił wielkie światła, bo na wieki trwa łaska Jego! [8] »Słońce, aby panowało we dnie, bo na wieki trwa łaska Jego! [9] »Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, bo na wieki trwa łaska Jego! [10] »Który pobił Egipt w pierworodnych jego, bo na wieki trwa łaska Jego! [11] »I wyprowadził Izraela spośród nich, bo na wieki trwa łaska Jego! [12] »Mocną ręką i podniesionym ramieniem, bo na weki trwa łaska Jego! [13] »On rozdzielił Morze Czerwone na części, bo na wieki trwa łaska Jego! [14] »I przeprowadził Izraela środkiem jego, bo na wieki trwa łaska Jego! [15] »I wrzucił faraona z wojskiem jego w Morze Czerwone, bo na wieki trwa łaska Jego! [16] »On prowadził lud swój przez pustynię, bo na wieki trwa łaska Jego! [17] »On pobił królów wielkich, bo na wieki trwa łaska Jego! [18] »I zabił potężnych królów, bo na wieki trwa łaska Jego! [19] »Syhona, króla Amorejczykow, bo na wieki trwa łaska Jego! [20] »I Oga, króla Baszanu, bo na wieki trwa łaska Jego! [21] »I dał ich ziemię w dziedzictwo, bo na wieki trwa łaska Jego! [22] »W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, bo na wieki trwa łaska Jego! [23] »W poniżeniu naszym pamiętał o nas, bo na wieki trwa łaska Jego! [24] »I wybawił nas od naszych nieprzyjaciół, bo na wieki trwa łaska Jego! [25] »Daje pokarm wszelkiemu ciału, bo na wieki trwa łaska Jego! [26] »Dziękujcie Bogu niebios, bo na wieki trwa łaska Jego! 
«  Księga Psalmów 135 Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl