Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 137
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy wspominając Syjon. [2] »Tam na wierzbach zawiesiliśmy lutnie nasze, [3] »bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy wzięli nas w niewolę, a ciemięzcy nasi - radości: Śpiewajcie nam jaką pieśń Syjońską! [4] »Jakże mamy śpiewać pieśń Pana na obcej ziemi? [5] »Jeśli zapomnę cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja! [6] »Niech przylgnie język mój do podniebienia, jeślibym nie pamiętał o tobie, jeślibym nie wyniósł Jeruzalemu nad największą radość swoją! [7] »Popamiętaj, Panie, synom Edomowym dzień Jeruzalemu, gdy wołali: Zburzcie, zburzcie je aż do samych posad! [8] »Córo babilońska! Ty pustoszycielko! Szczęsny, który ci odpłaci za to, coś nam uczyniła! [9] »Szczęsny ten, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o skałę. 
«  Księga Psalmów 136 Księga Psalmów 137 Księga Psalmów 138  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl