Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 141
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Dawida. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, nakłoń ucha do głosu mego, gdy wzywam Cię! [2] »Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna! [3] »Panie! postaw straż przy ustach, strzeż drzwi warg moich! [4] »Nie dopuść, aby serce me skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe zadając się z mężami, złoczyńcami, i jadł ich przysmaki. [5] »Gdy sprawiedliwy mnie karze, to łaska, a gdy mnie karci, jest to wyborny olejek, którym nie pogardzi głowa; zawsze modlić się będę mimo ich złości. [6] »Gdy zrzuceni będą na skałę wodzowie ich, usłyszą, że Słowa Pana są prawdziwe. [7] »Jak podczas orki rozrywa się ziemię, tak będą rozrzucone kości ich u bram krainy umarłych. [8] »Ale do Ciebie, Panie, Panie mój, wznoszą się oczy moje; Tobie ufam, nie wylewaj duszy mojej! [9] »Strzeż mię od sidła, które zastawili na mnie, i od pułapek złoczyńców! [10] »Niech bezbożni razem wpadną w sieci własne, a ja ich uniknę! 
«  Księga Psalmów 140 Księga Psalmów 141 Księga Psalmów 142  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl