Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 146
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana! [2] »Chwalić będę Pana, pókim żyw, wysławiać będę Boga mego, póki mnie stanie. [3] »Nie polegajcie na książętach, ani na człowieku, który nie może pomóc! [4] »Gdy wyjdzie duch jego i wraca do prochu swego, w tymże dniu giną wszystkie jego zamysły. [5] »Szczęsny ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. [6] »On stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest, dochowuje wierności na wieki. [7] »Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. [8] »Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. [9] »Pan strzeże przybyszów, sierotę i wdowę wspomaga, ale drogę bezbożnych wiedzie do zguby. [10] »Pan będzie królem na wieki; Bóg Twój, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja. 
«  Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146 Księga Psalmów 147  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl