Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 30
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(30:1) Psalm Dawida. Pieśń na poświęcenie przybytku. (30:2) Wysławiam Cię, Panie, bo wyciągnąłeś mię z toni, a nie pozwoliłeś nieprzyjaciołom moim cieszyć się ze mnie. [2] »(30:3) Panie, Boże mój! Wołałem do Ciebie i uzdrowiłeś mię. [3] »(30:4) Panie! wywiodłeś z krainy umarłych duszę moją, ożywiłeś mię, wyratowałeś mię od śmierci. [4] »(30:5) Wysławiajcie Pana, święci Jego, i wyznawajcie imię Jego święte! [5] »(30:6) Bo krótko trwa gniew Jego, ale łaska Jego życie całe. Wieczorem bywa płacz, ale z rana wesele. [6] »(30:7) Rzekłem w pewności siebie: Już nie zachwieję się na wieki. [7] »(30:8) Panie! w łasce swej postawiłeś mnie na mocnej górze, skoro tylko zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. [8] »(30:9) Do Ciebie, Panie, wołałem i Pana błagałem o zmiłowanie. [9] »(30:10) Jakiż zysk z śmierci mojej, gdy zstąpię do grobu? Czy proch może Cię wysławiać? Czy może zwiastować wierność twoją? [10] »(30:11) Wysłuchaj, Panie, i zmiłuj się nade mną! Panie, bądź moim wspomożycielem! [11] »(30:12) Zmieniłeś skargę moją w pląsanie, rozluźniłeś mój wór i przepasałeś mię radością. [12] »(30:13) Aby dusza moja śpiewała Ci i nie zamilkła: Panie, Boże mój, wiecznie będę Cię wyznawał. 
«  Księga Psalmów 29 Księga Psalmów 30 Księga Psalmów 31  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl