Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 34
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(34:1) Dawidowy. Gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem; a gdy ten go wypędził, odszedł. (34:2) Będę błogosławił Pana po wszystkie czasy, chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich! [2] »(34:3) Panem niech się chlubi dusza moja, niechaj słyszą pokorni i weselą się! [3] »(34:4) Wysławiajcie Pana ze mną, i uwielbiajmy wspólnie imię Jego! [4] »(34:5) Szukałem Pana i wysłuchał mnie, i wyrwał mnie ze wszystkiej trwogi mojej. [5] »(34:6) Patrzcie nań, a zajaśniejecie, i oblicze wasze nie okryje się wstydem! [6] »(34:7) Oto ten ubogi zawołał, a Pan wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego ucisków. [7] »(34:8) Anioł Pański zatacza obóz dokoła tych, którzy Go się boją, i ratuje ich. [8] »(34:9) Skosztujcie i obaczcie, jak dobry jest Pan: szczęsny człowiek, który Mu ufa! [9] »(34:10) Bójcie się Pana, święci Jego! Bo na niczym nie zbywa tym, co się Go boją. [10] »(34:11) Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie zbywa na niczym. [11] »(34:12) Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie: Nauczę was bojaźni Pańskiej! [12] »(34:13) Któryż to człowiek pragnie życia, pożąda wielu dni, aby używać szczęścia? [13] »(34:14) Strzeż języka swego od zła, a warg swoich, aby nie mówiły fałszu! [14] »(34:15) Unikaj złego, a czyń dobrze, szukaj pokoju i uganiaj się za nim! [15] »(34:16) Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich. [16] »(34:17) Ale oblicze Pańskie zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. [17] »(34:18) Wołają, a Pan wysłuchuje ich, i wyzwala ich ze wszystkich udręczeń. [18] »(34:19) Bliski jest Pan tym, których serce złamane, a wybawia utrapionych na duchu. [19] »(34:20) Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. [20] »(34:21) Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. [21] »(34:22) Złego zabije złość, a ci, co nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. [22] »(34:23) Pan wyzwala duszę sług swoich, i nie będą potępieni ci, którzy Mu ufają. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl