Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 39
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(39:1) Przewodnikowi chóru, Jedutuna, psalm Dawida. (39:2) Rzekłem: Będę pilnował dróg swoich, bym nie zgrzeszył językiem, będę trzymał na wodzy usta swoje, póki bezbożny stoi przede mną. [2] »(39:3) Zaniemiałem zupełnie, zamilkłem, nie pomnąc o szczęściu, lecz ból mój rósł. [3] »(39:4) Rozpaliło się serce moje we mnie, gdy rozmyślałem, palił się ogień. Wtedy odezwałem się językiem swoim: [4] »(39:5) Daj mi, Panie, poznać kres mój i wymiar dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy! [5] »(39:6) Oto na dłonie wymierzyłeś dni moje, a wiek mój jest jak nic przed Tobą. Zaprawdę, tylko tchnieniem jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Sela. [6] »(39:7) Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, zaprawdę, napróżno się kłopocze. Gromadzi majątki, a nie wie, kto je weźmie. [7] »(39:8) A teraz, czegóż mam się spodziewać, o Panie? Ty jesteś nadzieją moją. [8] »(39:9) Wyzwól mnie z wszelkich występków moich, nie wystawiaj mnie na pośmiewisko głupca! [9] »(39:10) Zaniemiałem, nie otwieram ust swoich, bo Ty to uczyniłeś. [10] »(39:11) Odwróć ode mnie cios swój; pod razami ręki Twojej ginę. [11] »(39:12) Karami za winę karcisz człowieka i niweczysz jak mól krasę jego. Zaprawdę, tylko tchnieniem jest wszelki człowiek. Sela. [12] »(39:13) Wysłuchajże modlitwę moją, Panie! I nastaw uszu na me błaganie! Nie milcz na łzy moje! Wszak jestem tylko pielgrzymem u Ciebie, jak wszyscy ojcowie moi. [13] »(39:14) Odwróć ode mnie spojrzenie swoje, abym się rozweselił, zanim odejdę i nie będzie mnie! 
«  Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl