Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 40
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(40:1) Przewodnikowi chóru psalm Dawida. (40:2) Tęsknie oczekiwałem Pana: Skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mojego. [2] »(40:3) I wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego; i postawił na skale nogi moje, umocnił kroki moje. [3] »(40:4) I włożył w usta moje pieśń nową, pieśń pochwalną Boga naszego. Ujrzy to wielu i ulęknie się, i zaufają Panu. [4] »(40:5) Szczęsny ten, kto w Panu pokłada nadzieję swoją, a nie ogląda się na wyniosłych, ani na zwolenników kłamstwa! [5] »(40:6) Mnóstwo jest cudów, których Ty dokonałeś, Panie, Boże mój; a co do myśli Twoich o nas - nic Ci nie może dorównać. Gdybym je chciał głosić i opowiedzieć, są niezliczone. [6] »(40:7) Nie chcesz ofiar krwawych i darów, dałeś mi otwarte uszy; nie żądasz całopalenia i ofiary zagrzesznej. [7] »(40:8) Tedy rzekłem: Oto przychodzę; w zwoju księgi napisano o mnie: [8] »(40:9) Pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. [9] »(40:10) Zwiastowałem sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu, oto warg swoich nie zamknąłem, Panie, Ty wiesz o tym. [10] »(40:11) Nie ukryłem w sercu swoim sprawiedliwości Twojej, opowiadałem o wierności Twojej i zbawieniu Twoim; nie taiłem łaski Twojej i prawdy Twojej wobec wielkiego zgromadzenia. [11] »(40:12) Toteż Ty, Panie, me odmawiaj mi litości swojej; łaska Twoja i prawda Twoja niechaj mnie zawsze strzegą! [12] »(40:13) Ogarnęły mnie bowiem niezliczone nieszczęścia, dosięgły mnie winy moje nieprzejrzane; więcej ich, niż włosów na mej głowie, a odwaga moja opuszcza mnie. [13] »(40:14) Racz, Panie, wyzwolić mnie, pospiesz mi z pomocą! [14] »(40:15) Niech się zawstydzą i zarumienią wspólnie ci, co godzą na życie moje, by je zgubić, niech uciekają okryci hańbą ci, co pragną mej zguby! [15] »(40:16) Niech osłupieją ze sromoty ci, co mówią do mnie: Ha, Ha! [16] »(40:17) Niech się rozweselą i rozradują w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają; niechaj ci, którzy miłują zbawienie Twoje, mówią zawsze: Wielki jest Pan! [17] »(40:18) Jam wprawdzie ubogi i biedny, ale Pan myśli o mnie. Tyś wspomożycielem moim i wybawicielem. Boże mój, nie zwlekaj! 
«  Księga Psalmów 39 Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl