Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 49
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(49:1) Przewodnikowi chóru, psalm Korachitów. (49:2) Słuchajcie tego, wszystkie narody; nakłońcie uszu, wszyscy mieszkańcy ziemi! [2] »(49:3) Tak wy, prostaczkowie, jak i możni, zarówno bogaty jak i ubogi! [3] »(49:4) Usta moje wypowiedzą doskonałą mądrość; a rozmyślanie serca mego będzie roztropnością. [4] »(49:5) Nakłonię do przypowieści ucho swoje, wyłożę przy cytrze zagadkę swoją: [5] »(49:6) Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość podstępnych wrogów, [6] »(49:7) którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich? [7] »(49:8) Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, [8] »(49:9) bo okup za duszę jego jest zbyt wielki i nie wystarczy na wieki, [9] »(49:10) by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. [10] »(49:11) Jednak zobaczy, że i mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną, i zostawiają obcym mienie swoje. [11] »(49:12) Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż nazwali kraje imionami swymi. [12] »(49:13) Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się; podobny jest do bydląt, które giną. [13] »(49:14) Oto taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej ufności, i koniec tych, którzy mają upodobanie w mowie swej. Sela. [14] »(49:15) Pędzą ich jak owce do krainy umarłych, śmierć przewodzi im; ale Prawi panować będą nad nimi z poranku. Ich zamysły będą unicestwione; kraj umarłych będzie ich mieszkaniem. [15] »(49:16) Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, gdy zabierze mię do siebie. Sela. [16] »(49:17) Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego, [17] »(49:18) bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim chwała jego. [18] »(49:19) Choć za życia swego mieni się szczęśliwym, choć go chwalą, że mu się dobrze wiedzie, [19] »(49:20a) musi iść do rodu ojców swych, którzy nigdy nie ujrzą światłości. [20] »(49:20b) Człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się, podobny jest do bydląt, które giną. 
«  Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl