Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 62
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(62:1) Przewodnikowi chóru, według Jedutuna; psalm Dawida. (62:2) Tylko na Bogu polega dusza moja, od Niego jest zbawienie moje. [2] »(62:3) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto nie zachwieję się. [3] »(62:4) Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, aby go rozbić, jak na ścianę pochyłą, jak na zwalony mur? [4] »(62:5) Zaiste, postanowili strącić go z wysokości, kochają się w kłamstwie; usty swymi błogosławią, ale w sercu swym przeklinają. Sela. [5] »(62:6) Ty tylko na Bogu polegaj, duszo moja, bo w Nim nadzieja moja! [6] »(62:7) Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, twierdzą moją, przeto nie zachwieję się. [7] »(62:8) W Bogu zbawienie moje i chwała moja; mocna opoka moja, ucieczka moja jest w Bogu. [8] »(62:9) Ufaj Jemu zawsze, narodzie; wylewajcie przed Nim serce wasze: Bóg jest ucieczką naszą! Sela. [9] »(62:10) Zaprawdę, ludzie są tchnieniem, możni są zawodni; na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są nad tchnienie. [10] »(62:11) Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie w grabieży próżnej ufności; gdy mienie wzrasta, nie przykładajcie do niego serca! [11] »(62:12) Jedno rzekł Bóg dwie są rzeczy, które słyszałem, że moc należy do Boga, [12] »(62:13) i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu wedle uczynków jego. 
«  Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl