Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 66
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przewodnikowi chóru pieśń, psalm. Wykrzykuj na cześć Boga, cała ziemio! [2] »Opiewajcie Jego wspaniałe imię, śpiewajcie Mu wspaniałą pieśń pochwalną! [3] »Mówcie Bogu: Jak straszne są dzieła Twoje! Nieprzyjaciele Twoi schlebiają Ci z powodu wszelkiej mocy Twojej. [4] »Niechaj cała ziemia korzy się przed Tobą i śpiewa Ci, opiewa imię Twoje! Sela. [5] »Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże, groźny jest w działaniu wśród synów ludzkich. [6] »Przemienił morze w suchy ląd, rzekę przeszli suchą nogą. Radujmy się z Niego! [7] »Panuje w mocy swej na wieki, oczy Jego patrzą na narody: Niechaj nie wynoszą się buntownicy! Sela. [8] »Błogosławcie, narody, Boga naszego i śpiewajcie głośno na chwałę Jego! [9] »Zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze naszej. [10] »Zaiste, doświadczyłeś nas, Boże, wypławieś nas tak, jak się pławi srebro. [11] »Wpędziłeś nas w sidła, włożyłeś pęta na biodra nasze. [12] »Pędziłeś ludzi po głowie naszej, szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. [13] »Wchodzę do domu Twego z całopaleniami, spełnię, co Ci ślubowałem, [14] »co obiecały wargi moje, wypowiedziały usta moje w niedoli mojej. [15] »Całopalenia z tłustych bydląt złożę Ci wraz z dymem ofiar baranów; ofiaruję Ci woły i kozły. Sela. [16] »Pójdźcie, słuchajcie, wy wszyscy bogobojni, opowiem, co On uczynił duszy mojej! [17] »Do Niego usty swymi wołałem i wysławiałem Go językiem swoim. [18] »Gdybym był żywił niegodziwość w sercu moim, Pan nie byłby wysłuchał. [19] »Ale Bóg wysłuchał, zważał na głos modlitwy mojej. [20] »Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski! 
«  Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl