Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 8
«  Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(8:1) Przewodnikowi chóru, na gatyckiej. Psalm Dawida. (8:2) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Tyś wyniósł na niebiosa chwałę swoją. [2] »(8:3) Z ust niemowląt i osesków stworzyłeś obronę przed nieprzyjaciółmi swoimi, aby uciszyć wroga i mściciela. [3] »(8:4) Gdy oglądam niebiosa Twoje, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, które stworzyłeś: [4] »(8:5) To czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, a syn człowieczy, że dbasz o niego? [5] »(8:6) A jednak mało mniejszym uczyniłeś go od bóstwa i ukoronowałeś go chwałą i dostojeństwem. [6] »(8:7) Ustawiłeś go nad dziełami rąk swoich, wszystko poddałeś pod stopy jego. [7] »(8:8) Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne. [8] »(8:9) Ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek pomyka szlakami mórz. [9] »(8:10) Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! 
«  Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl