Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 9
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(9:1) Przewodnikowi chóru. Według: Umieraj za syna! Psalm Dawida. (9:2) Będę wyznawał Ciebie, Panie, z całego serca mego, będę opowiadał wszystkie cuda Twoje. [2] »(9:3) Będę się weselił i radował w Tobie, będę śpiewał imieniu Twemu, Najwyższy. [3] »(9:4) Bo odwrócili się nieprzyjaciele moi, potknęli się i poginęli przed obliczem Twoim. [4] »(9:5) Bo Ty broniłeś słusznej sprawy mojej, zasiadłeś na stolicy, Sędzio sprawiedliwy. [5] »(9:6) Zgromiłeś pogan, zniszczyłeś bezbożników, imię ich wymazałeś na wieki wieczne. [6] »(9:7) Nie ma nieprzyjaciela, rozbity na zawsze. I miasta zburzyłeś, pamięć ich zginęła. [7] »(9:8) Lecz Pan trwa na wieki, przygotował tron na swój sąd. [8] »(9:9) W sprawiedliwości sądzi okrąg ziemi, według słuszności wymierza narodom prawo. [9] »(9:10) Tak stał się Pan ucieczką uciśnionemu, ucieczką czasu niedoli. [10] »(9:11) Przeto ufają Tobie, którzy znają imię Twoje, bo nie opuszczasz, Panie, tych, którzy Cię szukają. [11] »(9:12) Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie pośród narodów dzieła Jego! [12] »(9:13) Bo jako mściciel krwi pamięta o nich, nie zapomina o wołaniu ubogich. [13] »(9:14) Zmiłuj się nade mną, Panie, ujrzyj utrapienie moje z powodu tych, którzy mnie nienawidzą! Ty mnie wyrywasz z bram śmierci, [14] »(9:15) abym opowiadał wszystkie chwalebne czyny Twoje, w bramach córki Syjonu weselił się ze zbawienia Twojego. [15] »(9:16) Ludy pogrążone są w dole, który wykopały, noga ich uwięzła w sieci, którą zastawiły. [16] »(9:17) Objawił się Pan, wykonał sąd, bezbożnik uwikłał się w dziele rąk swoich. Gra na strunach. Sela. [17] »(9:18) Bezbożni wrócą do krainy umarłych, wszystkie ludy, które zapominają Boga. [18] »(9:19) Bo biedny nie na zawsze będzie zapomniany, nadzieja ubogich nie zginie na wieki. [19] »(9:20) Powstań, Panie, by nie był butny śmiertelnik, niech będą osądzone ludy przed Tobą! [20] »(9:21) Rzuć, Panie, postrach na nie! Niech wiedzą ludy, że są śmiertelne! Sela. 
«  Księga Psalmów 8 Księga Psalmów 9 Księga Psalmów 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl