Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 88
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(88:1) Pieśń. Psalm Korachitów. Przewodnikowi chóru na nutę: Choroba... do śpiewania. Pieśń pouczająca Hemana Ezrachity. (88:2) Panie, Boże zbawienia mego, we dnie wołam do Ciebie, w nocy jestem przed Tobą: [2] »(88:3) Niech modlitwa moja dojdzie przed Ciebie, nakłoń ucha swego ku skardze mojej, [3] »(88:4) bo dusza moja syta jest cierpień, a życie moje bliskie jest krainy umarłych! [4] »(88:5) Zaliczono mię do tych, co zstępują do dołu, stałem się jak człowiek bezsilny. [5] »(88:6) Łoże moje między umarłymi, jak zabici leżący w grobie, o których nie pamięta się już, bo są odłączeni od Twojej opieki. [6] »(88:7) Strąciłeś ich w najgłębszy dół, w ciemność, w głębię wód. [7] »(88:8) Gniew Twój ciąży nade mną, a wszystkimi falami Twymi przytłaczasz mnie. Sela. [8] »(88:9) Oddaliłeś ode mnie znajomych moich, sprawiłeś, że poczuli do mnie wstręt; zamknięty jestem i nie mogę wyjść. [9] »(88:10) Oko moje gaśnie od strapienia; wzywam Cię, Panie, co dzień, wyciągam ręce do Ciebie. [10] »(88:11) Czy będziesz czynił cuda dla umarłych, czy powstaną cienie, aby Cię wyznawać. Sela. [11] »(88:12) Czy będą zwiastować w grobie łaskę Twoją, wierność Twoją w miejscu zagłady? [12] »(88:13) Czy objawi się w ciemności cud Twój, a sprawiedliwość Twoja w kraju zapomnienia? [13] »(88:14) Lecz ja, Panie, wołam do Ciebie, a rankiem wita Cię modlitwa moja; [14] »(88:15) Czemu, o Panie, odtrącasz duszę moją, ukrywasz oblicze przede mną? [15] »(88:16) Ja ginę w nędzy od młodości, znoszę Twe grozy, jestem bezradny. [16] »(88:17) Nade mną przeszły ciosy gniewu Twego, zniszczyły mię strachy Twoje. [17] »(88:18) Ogarniają mnie jak woda nieustannie, otaczają mię razem. [18] »(88:19) Oddaliłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, moi zaufani - to ciemności. 
«  Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl