Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 89
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(89:1) Pieśń pouczająca Etana Ezrachity. (89:2) Będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana, ustami swymi będę opowiadał przez pokolenia wierność Twoją. [2] »(89:3) Rzekłeś bowiem: Łaska trwać będzie na wieki. Jak niebiosa utwierdziłeś wierność swoją: [3] »(89:4) Zawarłem przymierze z wybrańcem swoim, przysiągłem Dawidowi, słudze swemu: [4] »(89:5) Na wieki utwierdzę potomstwo Twoje i tron Twój zbuduję po wszystkie czasy. Sela. [5] »(89:6) Przeto niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie, i wierność Twoją w zgromadzeniu świętych. [6] »(89:7) Któż bowiem na obłokach równy Panu, któż podobny Panu pośród synów Bożych? [7] »(89:8) Bóg groźny jest w radzie świętych, potężny i straszny nade wszystkich wokoło Niego. [8] »(89:9) Panie, Boże Zastępów, któż jak Ty? Mocny Jesteś, Panie, a wierność Twoja otacza Ciebie. [9] »(89:10) Ty panujesz nad morzem wzburzonym; fale Jego podnoszą się, gdy Ty je uśmierzasz. [10] »(89:11) Tyś zmiażdżył Rahab jak zabitego, mocnym ramieniem swoim rozprószyłeś nieprzyjaciół Twoich. [11] »(89:12) Twoje są niebiosa, i woja też ziemia: Tyś ugruntował świat i co go wypełnia. [12] »(89:13) Tyś stworzył północ i południe; Tabor i Hermon radośnie wyśpiewują na cześć imienia Twojego. [13] »(89:14) Ramię Twoje jest potężne; mocna jest ręka Twoja, a wysoko podniesiona prawica Twoja. [14] »(89:15) Sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Twego, łaska i wierność idą przed Tobą. [15] »(89:16) Szczęśliwy lud, który zna okrzyk radości i chodzi w światłości Twojej, Panie. [16] »(89:17) Radują się zawsze z imienia Twojego, a sprawiedliwość Twoja wywyższa ich, [17] »(89:18) bo Ty jesteś chlubą mocy ich, a z łaski Twojej wznosi się nasz róg. [18] »(89:19) Do Pana bowiem należy tarcza nasza, a król nasz do Świętego Izraela. [19] »(89:20) Niegdyś rzekłeś w widzeniu do swoich wiernych mówiąc: Ukoronowałem bohatera, wywyższyłem wybrańca ludu; [20] »(89:21) znalazłem Dawida, sługę swego, pomazałem go Moim olejkiem świętym: [21] »(89:22) Ręka Moja wspierać go będzie, a ramię Moje umocni go. [22] »(89:23) Nie podejdzie go nieprzyjaciel, a złoczyńca nie będzie go ciemiężył. [23] »(89:24) I zniszczę przed nim ciemiężycieli jego, a nienawidzących go zabiję. [24] »(89:25) Wierność Moja i łaska będzie z nim i dzięki imieniu Memu podniesie się róg jego. [25] »(89:26) I położę na morzu rękę jego, a prawicę jego na rzekach. [26] »(89:27) On wzywać Mnie będzie: Tyś Ojcem moim, Bogiem moim i opoką zbawienia mego. [27] »(89:28) A Ja uczynię go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. [28] »(89:29) Na wieki zachowam mu łaskę swoją, a Moje przymierze z nim będzie niezłomne. [29] »(89:30) I uczynię wiecznym ród jego, a tron jego jak dni niebios. [30] »(89:31) Jeśli synowie jego porzucą zakon Mój i nie będą postępować wedle praw Moich, [31] »(89:32) jeśli znieważą ustawy Moje i nie będą przestrzegali przykazań Moich, [32] »(89:33) wtedy nawiedzę rózgą przestępstwo ich i plagami winę ich, [33] »(89:34) ale łaski Mojej nie odmówię mu, ani też nie sprzeniewierzę się wierności Mojej; [34] »(89:35) nie naruszę swego przymierza, a słowa ust Moich nie odmienię. [35] »(89:36) Raz przysiągłem na świętość Moją, że nie skłamię Dawidowi: [36] »(89:37) Potomstwo jego trwać będzie na wieki, a tron jego jak słońce przede Mną. [37] »(89:38) Jak księżyc, który trwa wiecznie, świadek wierny na niebie. Sela. [38] »(89:39) Lecz Ty odrzuciłeś go i wzgardziłeś nim, rozgniewałeś się na pomazańca swego, [39] »(89:40) zerwałeś przymierze ze sługą swym, zbeszczęściłeś koronę jego i cisnąłeś ją na ziemię. [40] »(89:41) Rozwaliłeś wszystkie ogrodzenia jego, obróciłeś w gruzy warownie jego. [41] »(89:42) Grabią go wszyscy przechodnie, stał się pośmiewiskiem sąsiadów swoich. [42] »(89:43) Wywyższyłeś prawicę wrogów jego, uradowałeś wszystkich nieprzyjaciół jego. [43] »(89:44) I odwróciłeś ostrze miecza jego, i nie wspierałeś go w bitwie. [44] »(89:45) Usunąłeś berło z ręki jego, a tron jego obaliłeś na ziemię. [45] »(89:46) Skróciłeś dni młodości jego, okryłeś go hańbą. Sela. [46] »(89:47) Dopókiż, Panie? Czy na zawsze będziesz się ukrywał? Jak długo gniew Twój jak ogień płonąć będzie? [47] »(89:48) Pomnij, Panie! Czymże życie? Jak znikomymi stworzyłeś wszystkich synów ludzkich! [48] »(89:49) Gdzież jest człowiek, który by nie oglądał śmierci? Któż wyrwie duszę moją z krainy umarłych? Sela. [49] »(89:50) Gdzież są, Panie, Twoje dawne obietnice łaski, które pod przysięgą dałeś Dawidowi w wierności swej? [50] »(89:51) Wspomnij, Panie, na hańbę sług swoich, że w zanadrzu mym noszę szyderstwo narodów. [51] »(89:52) Którym szydzą, Panie, nieprzyjaciele Twoi którym wyszydzają ścieżki pomazańca Twego. [52] »(89:53) Błogosławiony niech będzie Pan na wieki! Amen, Amen. 
«  Księga Psalmów 88 Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl