Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 90
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Modlitwa Mojżesza, Męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą z pokolenia w pokolenie. [2] »Zanim powstały góry, zanim została stworzona ziemia i okrąg świata, od wieków na wieki Ty jesteś, o Boże! [3] »Ty człowieka w proch obracasz i mówisz: Wróćcie, synowie ludzcy! [4] »Bo tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak straż nocna. [5] »Zabierasz ich, są jak sen rano, jak trawa, która znika: [6] »Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. [7] »Tak i my giniemy od Twego gniewu, a srogość Twoja przeraża nas. [8] »Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. [9] »I wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego, lata nasze giną jak westchnienie. [10] »Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, a gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; a chlubą ich trud i znój, szybko mijają i odlatujemy. [11] »Któż zna moc gniewu Twego? I kto boi się uniesienia Twego? [12] »Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy zyskali mądre serce! [13] »Powróć, Panie, dokądże...? I zmiłuj się nad sługami swymi! [14] »Nasyć nas o świcie łaską swoją, byśmy się mogli weselić i radować przez wszystkie dni nasze! [15] »Rozwesel nas za dni, gdyś nas udręczył, za lata, w których żyliśmy w niedoli! [16] »Niech objawi sie sługom Twoim sprawa Twoja, a majestat Twój synom ich! [17] »Niech spocznie łaska Pana, Boga naszego, na nas, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych! 
«  Księga Psalmów 89 Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl