Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 92
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(92:1) Psalm, pieśń na dzień sabatu. (92:2) Dobrze jest dziękować Panu i opiewać imię Twe, o Najwyższy! [2] »(92:3) Z rana zwiastować łaskę Twoją a w nocy wierność Twoją. [3] »(92:4) Na lutni o dziesięciu strunach i na harfie przy dźwięku cytry, [4] »(92:5) bo rozweseliłeś mię, Panie, sprawą Twoją, raduję się z dzieł rąk Twoich. [5] »(92:6) Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, bardzo głębokie są myśli Twoje! [6] »(92:7) Człowiek nierozumny nie zna ich, a głupi nie pojmuje tego. [7] »(92:8) Gdy krzewią się bezbożni jak ziele i kwitną wszyscy złoczyńcy, by zginąć na zawsze. [8] »(92:9) Ale Ty, Panie, jesteś Najwyższy na wieki. [9] »(92:10) Bo oto nieprzyjaciele Twoi, Panie, bo oto nieprzyjaciele Twoi zginą, pójdą w rozsypkę wszyscy złoczyńcy. [10] »(92:11) A róg mój wywyższyłeś jak róg bawołu, namaściłeś mnie świeżym olejkiem. [11] »(92:12) I spoglądało z pogardą oko moje na nieprzyjaciół moich; uszy moje słyszały o losie złośników, którzy powstają przeciwko mnie. [12] »(92:13) Sprawiedliwy jak palma zakwitnie, rozrośnie się jak cedr Libanu. [13] »(92:14) Posadzeni w domu Pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. [14] »(92:15) Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, [15] »(92:16) aby zwiastować, że prawy jest Pan, opoka moja, i że w Nim nie ma nieprawości. 
«  Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl