Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 97
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pan jest królem. Niech się raduje ziemia, niech się weselą mnogie wyspy! [2] »Obłok ciemny wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo są podstawą tronu Jego. [3] »Ogień idzie przed obliczem Jego i pożera wokoło nieprzyjaciół Jego. [4] »Błyskawice Jego oświecają okrąg świata, widząc to ziemia drży. [5] »Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, przed obliczem Pana całej ziemi. [6] »Niebiosa głoszą sprawiedliwość Jego, a wszystkie ludy widzą chwałę Jego. [7] »Zawstydzeni są wszyscy wielbiciele obrazów, którzy chlubią się bałwanami, wszystkie bóstwa korzą się przed Nim. [8] »Słyszy to Syjon i raduje się, i weselą się córki judzkie z powodu sądów Twoich, Panie! [9] »Ty bowiem, Panie, jesteś Najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów! [10] »Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło! On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich. [11] »(97:12a) Światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są szczerego serca. [12] »(97:12b) Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie Jego imię święte! 
«  Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl