Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 98
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm. Śpiewajcie Panu nową pieśń, bo cuda uczynił! Dopomogła Mu prawica Jego i Jego święte ramię. [2] »Pan objawił zbawienie swoje, na oczach pogan okazał swoją sprawiedliwość. [3] »Wspomniał łaskę swoją i wierność swoją, okazaną domowi Izraela, wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego. [4] »Wznoś okrzyki na część Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie się i grajcie! [5] »Grajcie Panu na cytrze i głośno śpiewajcie! [6] »Grajcie przed Królem, Panem, na trąbach i głośnych rogach! [7] »Niech szumi morze i to, co je napełnia, krąg świata i jego mieszkańcy! [8] »Niech rzeki klaszczą w dłonie, a góry niech się radują razem! [9] »Przed Panem, bo idzie sądzić ziemię. Będzie sądził okrąg świata sprawiedliwie i narody w słuszności. 
«  Księga Psalmów 97 Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl