Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 7
«  Księga Amosa 6 Księga Amosa 7 Księga Amosa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To mi ukazał Wszechmocny Pan. A oto poczwarki szarańczy, gdy począł odrastać potraw - a potraw był po kośbie królewskiej -. [2] »I stało się, gdy poczęła zjadać trawę ziemi, że rzekłem: "Wszechmocny Panie! Przebacz! Jakże się ostoi Jakub, wszak on tak maluczki?" [3] »I żałował tego Pan: "Nie stanie się!" - rzekł Pan. [4] »To mi ukazał Wszechmocny Pan: Oto wzywał płomień ognia i spalił wielką toń podziemną. [5] »A gdy miał pochłonąć rolę, rzekłem: "Wszechmocny Panie! Przestań! Jakże się ostoi Jakub? Wszak on maluczki!" [6] »I żałował tego Pan: "I to się nie stanie!" - rzekł Wszechmocny Pan. [7] »To mi ukazał (Pan): Oto stał (człowiek) na murze z pionem swym w ręku; [8] »[...] I odpowiedziałem: "Pion". I rzekł Wszechmocny: "Oto ja spuszczam pion w pośród ludu mego izraelskiego, już więcej mu nie przepuszczę. [9] »I będą zburzone ołtarze Izaka, a świętości Izraela spustoszone będą. I z mieczem powstanę przeciwko domowi Jerobeama, [10] »I posłał Amazjasz, kapłan Betelu, do Jerobeama, króla izraelskiego, taką wieść: "Amos spiskuje przeciwko tobie w pośród domu izraelskiego tak, że kraj nie może znieść wszystkich jego słów. [11] »Bo tak rzekł Amos: "Jerobeam od miecza zginie, a Izrael napewno pójdzie z ziemi swej na wygnanie". [12] »I rzekł Amazjasz do Amosa: "Jasnowidzu! uchodź, uciekaj do ziemi judzkiej, tam jedz chleb i tam prorokuj! [13] »Ale w Betelu już dalej nie prorokuj, bo to jest świątynia królewska i przybytek państwowy!" [14] »Wtedy odpowiedział Amos, mówiąc do Amazjasza: "Nie jestem ja prorokiem ani też uczniem proroka; jestem sobie pasterzem i hodowcą sykomor. [15] »Lecz Pan wziął mnie spoza trzody; i rzekł do mnie Pan: "Idź! bądź prorokiem wobec ludu mego izraelskiego!" [16] »A teraz posłuchaj Słowa Pana: Ponieważ mówisz: "Nie wolno ci prorokować przeciwko Izraelowi i wyrokować o domu Izaka!" [17] »Przeto tak rzekł Pan: "Żona twoja w mieście będzie nierządnicą, a synowie twoi i córki twoje od miecza polegną. Ziemia twoja sznurem będzie podzielona, a ty umrzesz na ziemi nieczystej". Izrael zaś pójdzie z ziemi swej na wygnanie". 
«  Księga Amosa 6 Księga Amosa 7 Księga Amosa 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl