«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mówię tedy: Do jakiego czasu dziedzic dziecięciem jest, nic [nie] jest_różny [od] sługi, panem wszystkiego będąc; [2] »Ale pod opiekunami jest i dozorcami aż_do czasu_zamierzenia ojcowskiego. [3] »Także i my, gdy byliśmy dziećmi, pod żywioły świata byliśmy zniewoleni. [4] »Gdy zaś przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg Syna swego, [który] się_urodził z niewiasty, [który] się_stał pod zakonem, [5] »Aby [tych, którzy byli] pod zakonem, wykupił, żebyśmy przysposobienia_za_synów dostąpili. [6] »Że zaś jesteście synowie, posłał Bóg ducha Syna swego w serca nasze, wołającego Abba, Ojcze. [7] »A_tak już_więcej_nie jesteś niewolnikiem, ale synem; jeśli zaś synem, [to] i dziedzicem przez Boga. [8] »Ale naonczas nie znając Boga, służyliście [tym, którzy] [z] przyrodzenia nie są bogowie. [9] »Teraz zaś poznawszy Boga, owszem i poznani_będąc od Boga, jakoż się_wracacie zaś ku mdłym i mizernym żywiołom, którym zasię znowu służyć chcecie? [10] »Dni przestrzegacie i miesiące, i czasy, i lata. [11] »Boję_się [o] was, bym_snać_nie darmo pracował około was. [12] »Bądźcie jako ja, gdyż i_ja [jestem] jako wy, bracia, proszę was. [W] niczym mnie [nie] ukrzywdziliście. [13] »Wiecie zaś, że w słabości ciała Ewangelię_opowiadałem wam z_przodku. [14] »A pokuszenia waszego w ciele moim nie lekceważyliście, ani [nim nie] gardziliście, ale jako anioła Bożego przyjęliście mnie, jako Chrystusa Jezusa. [15] »Gdzież tedy błogosławieństwo wasze? Świadectwo_daję bowiem wam, że jeśli można, oczy wasze wyłupiwszy dalibyście mi. [16] »Tak_że nieprzyjacielem waszym się_stałem, prawdę_mówiąc wam? [17] »Nie dobrze się_usilnie_starają [o] was, owszem odstrychnąć was chcą, abyście [o] nich usilnie_się_starali. [18] »Dobra zaś [rzecz] usilnie_się_starać w dobrym zawsze, a nie tylko, [gdy] jestem_obecny ja u was. [19] »Dziatki moje, które znowu z_boleścią_rodzę, ażby wykształtowany_był Chrystus w was; [20] »Chciałbym zaś być u was teraz i odmienić głos mój, ponieważ wątpię o was. [21] »Powiedzcie mi, [którzy] pod zakonem chcecie być, zakonu nie słuchacie? [22] »Napisane_jest bowiem, że Abraham dwóch synów miał, jednego z niewolnicy i jednego z wolnej. [23] »Lecz [ten] z niewolnicy według ciała się_urodził, [ten] zaś z wolnej, według obietnicy. [24] »Które [to rzeczy] są powiedziane_alegorycznie; one bowiem są dwa testamenty; jeden z góry Synajskiej, [który] w niewolę rodzi; ten jest Hagar. [25] »Albowiem Synaj górą jest, będącą w Arabii, odpowiada zaś teraźniejszemu Jeruzalem; jest_w_niewoli bowiem z dziatkami swoimi. [26] »Lecz górne Jeruzalem wolne jest, które jest matką naszą. [27] »Napisane_jest bowiem: Rozwesel_się niepłodna, [która] nie rodzisz; porwij_się, a zawołaj, [która] nie pracujesz_w_porodzeniu; bo wiele [ma] dziatek opuszczona, więcej niż [ta, która] ma męża. [28] »My tedy, bracia, tak_jak Izaak, obietnicy dziatkami jesteśmy. [29] »Ale jako naonczas [ten, który] według ciała się_urodził, prześladował [tego] według ducha, tak i teraz. [30] »Ale co mówi Pismo? Wyrzuć niewolnicę i syna jej; albowiem nie będzie_dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnej, [31] »Przetoż, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej. 
«  List do Galatów 3 List do Galatów 4 List do Galatów 5  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.