«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Skądże [są] walki i skąd zwady między wami? [Izali] nie stąd: z lubości waszych, [które] walczą w członkach waszych? [2] »Pożądacie, a nie macie, zabijacie i zawidzicie, a nie możecie dostać; wadzicie_się i walczycie, wszakże nie otrzymujecie, przeto [że] nie prosicie wy. [3] »Prosicie, a nie bierzecie, przeto_iż źle prosicie, abyście [to] na rozkosze wasze roztrwonili. [4] »Cudzołożnice! Nie wiecie, że przyjaźń świata tego nieprzyjaźnią jest Bożą? Jeśliby przeto chciał przyjacielem być świata, nieprzyjaźń Boża jest_ustanowiona. [5] »Albo mniemacie, że próżno Pismo mówi: [Izali] ku zazdrości pożąda duch, który mieszka w nas? [6] »Hojniejszą owszem daje łaskę, bo mówi: Bóg pysznym się_sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. [7] »Poddajcie_się tedy Bogu, dajcie_odpór zaś diabłu, a ucieknie od was. [8] »Przybliżcie_się [ku] Bogu, a przybliży_się [ku] wam. Ochędóżcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, [którzyście] umysłu_dwoistego, [9] »Bądźcie_utrapieni i żałujcie, płaczcie; śmiech wasz w żałość niech_się_obróci, a radość w smutek. [10] »Uniżajcie_się tedy przed Panem, a wywyższy was. [11] »Nie obmawiajcie jedni_drugich, bracia! [Kto] obmawia brata albo potępia brata swego, obmawia zakon i potępia zakon; jeśli zaś zakon potępisz, nie jesteś czynicielem zakonu, ale sędzią. [12] »Jeden jest zakonodawca i sędzia, [który] może zbawić i zatracić. Ty zaś ktoś jest, [który] potępiasz bliźniego? [13] »Nuż teraz [wy, co] mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego miasta i zamieszkamy tam [przez] rok, a będziemy_kupczyć i zysk_sobie_przywiedziemy; [14] »Którzy nie wiecie, [co będzie] jutro; cóż [jest] żywot wasz? Na mały [czas] się_pokazuje, potem i niszczeje. [15] »Zamiast [tego, co byście mieli] mówić wy: Jeśli Pan będzie_chciał, i będziemy_żywi, a uczynimy to albo owo. [16] »Teraz jednak chlubicie_się w pysze waszej; wszystka chluba takowa zła jest. [17] »Umie [ktoś] przeto dobrze czynić, a nie czyni, grzech on ma. 
«  List Jakuba 3 List Jakuba 4 List Jakuba 5  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.