«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszych więc, [którzy są] między wami, proszę, współstarszy i świadek Chrystusowego ucierpienia, i [tej, która] ma być_objawiona chwały, uczestnik: [2] »Paście [tę, która jest] między wami trzodę Bożą, nie poniewolnie, ale dobrowolnie według Boga; nie dla_sprośnego_zysku, ale ochotnym_umysłem: [3] »Ani jako panując_nad dziedzictwem, ale wzorami będąc trzody. [4] »A [gdy] się_okaże książę_pasterzy, odniesiecie niezwiędłą chwały koronę. [5] »Także zaś młodsi bądźcie_poddani starszym; wszyscy zaś jedni_dla_drugich pokorą bądźcie_wewnątrz_ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się_sprzeciwia, pokornym zaś daje łaskę. [6] »Uniżajcież_się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu_swego; [7] »Wszystko staranie wasze wrzuciwszy na niego, gdyż on ma_pieczę o nas. [8] »Trzeźwymi_bądźcie, czujcie; przeciwnik wasz, diabeł, jako lew ryczący obchodzi, szukając kogo [by] pożarł. [9] »Któremu dawajcie_odpór, mocni [w] wierze, wiedząc, [że] takowe ucierpienia [nad] waszym braterstwem, [które jest] na świecie, się_wykonywają. [10] »A Bóg wszelkiej łaski, [który] powołał was do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, [gdy] maluczko ucierpicie, ten niech_doskonałymi_uczyni, utwierdzi, umocni, ugruntuje; [11] »Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Przez Sylwana wam wiernego brata, jako rozumiem, krótko pisałem, napominając i świadcząc, i ta jest prawdziwa łaska Boża, w której stoicie. [13] »Pozdrawia was [ten] w Babilonie zbór współwybrany, i Marek, syn mój. [14] »Pozdrówcie jedni_drugich w pocałowaniu miłości. Pokój wam wszystkim, [którzyście] w Chrystusie Jezusie. Amen. 
«  1 List Piotra 4 1 List Piotra 5 2 List Piotra 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.