«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dziatki moje! To piszę wam, abyście nie grzeszyli; a jeśliby ktoś zgrzeszył, orędownika mamy u Ojca, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego; [2] »A on ubłaganiem jest za grzechy nasze; nie za nasze zaś tylko, ale i za całego świata. [3] »A przez to wiemy, że poznaliśmy go, jeśli przykazań jego strzeżemy. [4] »[Kto] mówi, że: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest, a prawdy Bożej nie ma. [5] »Kto zaś by zachował jego słowo, prawdziwie w tym miłość Boża się_wykonała; przez to poznajemy, że w nim jesteśmy. [6] »[Kto] mówi, [że] w nim mieszka, powinien jako on chodził, i sam tak chodzić. [7] »Najmilsi! nie nowe przykazanie piszę wam, ale przykazanie stare, które mieliście od początku; przykazanie stare jest słowo, które słyszeliście. [8] »Zasię przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe i w nim, i w was; że ciemność przemija, a światłość prawdziwa już świeci. [9] »[Kto] mówi, [że] w światłości jest, a brata swego nienawidzi, kłamcą jest i w ciemności jest aż dotąd. [10] »[Kto] miłuje brata swego, w światłości mieszka i zgorszenia nie ma w nim. [11] »[Kto] zaś nienawidzi brata swego, w ciemności jest i w ciemności chodzi, a nie wie, gdzie idzie, bo ciemność zaślepiła oczy jego. [12] »Piszę wam, dziatki, że odpuszczone_są wam grzechy dla imienia jego. [13] »Piszę wam, ojcowie, że poznaliście [tego, który jest] od początku. Piszę wam, młodzieńcy, że zwyciężyliście złośnika. [14] »Pisałem wam, dziateczki, że poznaliście Ojca. Pisałem wam, ojcowie, że poznaliście [tego, który jest] od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, że mocni jesteście, a słowo Boże w was mieszka, a zwyciężyliście złośnika. [15] »Nie miłujcie świata, ani [tego, co] na świecie; jeśli ktoś miłuje świat, nie ma miłości ojcowskiej w nim. [16] »Albowiem wszystko, [co jest] na świecie: pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, nie jest z Ojca, ale ze świata jest. [17] »A świat przemija i pożądliwość jego; [kto] zaś czyni wolę Bożą, trwa na wieki. [18] »Dziateczki! Ostateczna godzina jest; a jako słyszeliście, że antychryst przyjść_ma, i teraz antychrystów wielu powstało; stąd wiemy, że ostateczna godzina jest. [19] »Z nas wyszli, ale nie byli z nas; gdyby bowiem byli z nas, zostaliby_byli z nami; ale aby objawieni_byli, że nie byli wszyscy z nas. [20] »A wy pomazanie macie od Świętego i wiecie wszyscy. [21] »Nie pisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że znacie ją, a iż wszelkie kłamstwo z prawdy nie jest. [22] »Kto jest kłamcą? Azaż nie [ten, który] zapiera, że Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, [który] się_zapiera Ojca i Syna. [23] »Każdy, [co] się_zapiera Syna, [i] Ojca nie ma; [kto] wyznaje Syna, i Ojca ma. [24] »Wy, co słyszeliście od początku, [to] w was niech_zostaje; jeśliby [w] was zostawało, co słyszeliście od początku, i wy w Ojcu i w Synu zostaniecie. [25] »A ta jest obietnica, którą on obiecał nam: żywot wieczny. [26] »To zaś napisałem wam o [tych, którzy] zwodzą was. [27] »A wy, pomazanie, które wzięliście od niego, zostaje w was, a nie macie potrzeby, aby ktoś uczył was, ale jako jego duch uczy was o wszystkim, a prawdziwy jest, i nie jest kłamstwem, a jako nauczył was, zostańcie w nim. [28] »Abyśmy, gdy się_ukaże, mieli ufanie, a nie byli_zawstydzeni w przyjściu jego od niego. [29] »Jeśli wiecie, że sprawiedliwy jest, poznajcie, że i każdy, [który] czyni sprawiedliwość, z niego narodzony_jest. 
«  1 List Jana 1 1 List Jana 2 1 List Jana 3  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.