«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Patrzcie, jaką miłość dał nam Ojciec, abyśmy dziatkami Bożymi nazwani_byli i jesteśmy. Dla tego świat nie zna was, gdyż nie zna jego. [2] »Najmilsi! Teraz dziatkami Bożymi jesteśmy, a jeszcze_nie objawiło_się, czym będziemy; wiemy, że gdy się_objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzymy go jako jest. [3] »A każdy, [kto] ma nadzieję tę w nim, oczyszcza się, jako on czysty jest. [4] »Każdy, [co] czyni grzech, i nieprawość czyni, a grzech jest nieprawością. [5] »A wiemy, że on się_objawił, aby grzechy nasze zgładził, a grzechu nie ma w nim. [6] »Wszelki, [który] w nim mieszka, nie grzeszy; wszelki, [który] grzeszy, nie widział go, ani [nie] poznał go. [7] »Dziateczki! [Niech] nikt [nie] zwodzi was; [kto] czyni sprawiedliwość, sprawiedliwy jest, jako on sprawiedliwy jest; [8] »[Kto] czyni grzech, z diabła jest; gdyż od początku diabeł grzeszy. Na to się_objawił Syn Boży, aby zepsuł uczynki diabelskie. [9] »Wszelki, [co] się_narodził z Boga, grzechu nie czyni, gdyż nasienie jego w nim zostaje, i nie może grzeszyć, gdyż z Boga narodzony_jest. [10] »Po tym poznane są dziatki Boże i dziatki diabelskie. Wszelki, [który] nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, i [który] nie miłuje brata swego. [11] »Albowiem to jest poselstwo, które słyszeliście od początku, abyśmy miłowali jedni_drugich. [12] »Nie jako Kain, [który] ze złośnika był i zabił brata swego. A dzięki czemu zabił go? Gdyż uczynki jego złe były, zaś brata jego sprawiedliwe. [13] »A nie dziwujcie_się, bracia, jeśli nienawidzi was świat. [14] »My wiemy, że przeniesieni_jesteśmy z śmierci do żywota, gdyż miłujemy braci naszych; [kto] nie miłuje, zostaje w śmierci. [15] »Każdy, [co] nienawidzi brata swego, mężobójcą jest; a wiecie, że żaden mężobójca nie ma żywota wiecznego w nim zostającego. [16] »Przez to poznaliśmy miłość, że on za nas duszę swoją położył; i my powinniśmy za braci dusze kłaść. [17] »Kto zaś by miał majętność świata i widziałby brata swego potrzebę mającego, a zawarłby wnętrzności swoje przed nim, jakoż miłość Boża zostaje w nim? [18] »Dziateczki! Nie miłujmy słowem i językiem, ale uczynkiem i prawdą. [19] »A przez to poznamy, że z prawdy jesteśmy i przed nim uspokoimy serca nasze. [20] »Bo jeśliby potępiało nas serce, to większy jest Bóg [niż] serce nasze i wie wszystko. [21] »Bracia! jeśliby serce nasze nie potępiało nas, ufanie mamy ku Bogu; [22] »I [o] cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego, bo przykazania jego chowamy i [to, co] przyjemne przed nim, czynimy. [23] »A to jest przykazanie jego, abyśmy wierzyli imieniowi Syna jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali jedni_drugich, jako dał przykazanie nam. [24] »A [kto] chowa przykazania jego, w nim mieszka, a on w nim; przez to znamy, że mieszka w nas: z ducha, którego dał nam. 
«  1 List Jana 2 1 List Jana 3 1 List Jana 4  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.