«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wszelki, [co] wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się_narodził; a wszelki, [co] miłuje [tego, który] urodził, miłuje i [tego, który] jest_narodzony z niego. [2] »Przez to znamy, że miłujemy dziatki Boże, gdy Boga miłujemy i przykazania jego chowamy. [3] »Ta bowiem jest miłość Boża, abyśmy przykazania jego chowali, a przykazania jego ciężkie nie są. [4] »Bo wszystko, [co] się_narodziło z Boga, zwycięża świat; a to jest zwycięstwo, [które] zwyciężyło świat, wiara nasza. [5] »Któż zaś jest [tym, co] zwycięża świat, jeśli nie [ten, kto] wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? [6] »Ten jest, [który] przyszedł przez wodę i krew, i ducha, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i krwi, a duch jest, [który] świadczy, bo duch jest prawda. [7] »Albowiem trzej są, [którzy] świadczą, [8] »Duch i woda, i krew, a trzej ku jednemu są. [9] »Jeśli świadectwo Boże przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, że świadczył o Synu swoim. [10] »[Kto] wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. [Kto] nie wierzy Bogu, kłamcą uczynił go, bo nie uwierzył w świadectwo, które świadczył Bóg o Synu swoim. [11] »A to jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg; a ten żywot w Synu jego jest. [12] »[Kto] ma Syna, ma żywot; [kto] nie ma Syna Bożego, żywota nie ma. [13] »To napisałem wam, żebyście wiedzieli, iż żywot wieczny macie, [którzy] wierzycie w imię Syna Bożego. [14] »A to jest ufanie, które mamy do niego, że jeślibyśmy [o] coś prosili według woli jego, słyszy nas. [15] »[O] co byśmy prosili, wiemy, że mamy prośby, które prosiliśmy od niego. [16] »Jeśliby ktoś widział brata swego grzeszącego grzechem nie na śmierć, [niech] prosi, a da mu żywot, grzeszącym nie na śmierć. Jest grzech na śmierć; nie za tym, mówię, aby prosił. [17] »Wszelka niesprawiedliwość grzech jest; ale jest grzech nie na śmierć. [18] »Wiemy, że wszelki, [który] się_narodził z Boga, nie grzeszy; ale [który] się_narodził z Boga, zachowuje samego_siebie, a złośnik nie dotyka_się go. [19] »Wiemy, że z Boga jesteśmy; ale świat wszystek w złym położony_jest. [20] »Wiemy zaś, że Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali prawdziwego, i jesteśmy w prawdziwym, w Synu jego, Jezusie Chrystusie; ten jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny. [21] »Dziateczki! Strzeżcie się od bałwanów. 
«  1 List Jana 4 1 List Jana 5 2 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.