«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Starszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie. [2] »Najmilszy! przede wszystkim żądam, [aby] ci się_dobrze_powodziło i [abyś] był_zdrów, jako się_dobrze_powodzi twojej duszy. [3] »Uradowałem_się wielce, [gdy] przyszli bracia, i dali_świadectwo twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz. [4] »Większej [nad] tę nie mam radości, [jako] gdy słyszę, [iż] moje dziatki w prawdzie chodzą. [5] »Najmilszy! Wiernie czynisz, jeśli coś robisz dla braci i to gości, [6] »Którzy świadectwo_wydali twojej miłości przed zborem; którym dobrze uczynisz, [jeśli ich] odprowadzisz, jako_przystoi [przed] Bogiem. [7] »Albowiem bowiem dla imienia wyszli, nic [nie] wziąwszy od pogan. [8] »My tedy powinniśmy podejmować takowych, abyśmy pomocnikami byli zborowi. [9] »Pisałem coś [do] zboru; ale, [który] chce_być_przedniejszy [między] nimi, Diotrefes, nie przyjmuje nas. [10] »Dla tego jeśli przyjdę, przypomnę jego uczynki, które czyni, słowami złymi obmawiając nas, a nie mając_dosyć na tym, [i] sam nie przyjmuje braci, i [tym, co] chcieliby, zabrania, i [ze] zboru wyłącza. [11] »Najmilszy! Nie naśladuj złego, ale dobrego. [Kto] dobrze_czyni, z Boga jest; [kto] źle_czyni, nie widział Boga. [12] »Demetriuszowi świadectwo_jest_dane od wszystkich, i od samej prawdy; i my też świadectwo_dajemy, a wiesz, iż świadectwo nasze prawdziwe jest. [13] »Wiele miałem pisać ci, lecz nie chcę inkaustem i piórem ci pisać; [14] »(1:14) Mam_nadzieję bowiem wnet ujrzeć cię, a ustami do ust mówić_będziemy. (1:15) Pokój tobie. Pozdrawiają cię przyjaciele. Pozdrów przyjaciół z imienia. 
«  2 List Jana 1 3 List Jana 1 List Judy 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.