«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Judas, Jezusa Chrystusa sługa, brat zaś Jakóba, w Bogu Ojcu umiłowanym i Jezusie Chrystusie zachowanym powołanym: [2] »Miłosierdzie wam i pokój, i miłość niech_się_rozmnoży. [3] »Najmilsi! Wszelką pilność czyniąc, [aby] pisać wam o społecznym naszym zbawieniu i żywocie, konieczność miałem pisać wam, napominając, [abyście] bojowali [o] raz podaną świętym wiarę. [4] »Wkradli_się bowiem niektórzy ludzie, i dawno przedtem_naznaczeni na to potępienie, niepobożni, Boga naszego łaskę obracający w rozpustę i samego Panującego i Pana naszego, Jezusa Chrystusa się_zapierający. [5] »Przypomnieć zaś wam chcę, wiedzącym wam wszystko, że Pan raz lud z ziemi Egipskiej wyswobodził, drugi [raz] nie wierzących, potracił. [6] »Aniołów także, [którzy] nie zachowali swego pierwszego_stanu, ale opuścili swoje mieszkanie, na sąd wielkiego dnia związkami wiecznymi pod chmurą zachował. [7] »Jako Sodoma i Gomora, i około nich miasta, [gdy] tymże sposobem [jak] one zwszeteczniały i udały_się za ciałem cudzym, wystawione_są zaś [na] przykład, ognia wiecznego karania nie mając; [8] »Także też i ci snem_zmorzeni ciało plugawią, zwierzchnością zaś pogardzają, przełożeństwa zaś bluźnią. [9] »Lecz Michał Archanioł, gdy [z] diabłem się_rozpierając wadził_się o Mojżeszowe ciało, nie śmiał sądu podnieść bluźnierczego, ale rzekł: Niech_zgromi cię Bóg. [10] »Ci zaś, czego nie znają, bluźnią; co zaś z_przyrodzenia jako bezrozumne bydła znają, w tym się_psują, [11] »Biada im, bo drogą Kainową się_udali, i [za] błędem Balaamowej zapłaty puścili_się, i przeciwieństwem Korego poginęli. [12] »Ci są szemracze utyskujący, według pożądliwości swoich chodzący na świętych_ucztach waszych: zmazami, wspólnie_godując bez_wstydu, sami się_pasą; obłoki bezwodne, [które] każdym wiatrem unoszone_bywają; drzewa zwiędłe nieużyteczne, dwakroć zmarłe, wykorzenione; [13] »Wściekłe wały morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające_się, którym chmura ciemności na wieki zachowana_jest. [14] »Prorokował zaś też [o] nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto idzie Pan z dziesiątkami_tysięcy świętych aniołów; [15] »[Aby] uczynił sąd przeciw wszystkim i karał każdą duszę ze wszystkich uczynków, które niezbożnie_płodziła i ze wszystkich przykrych słów, które mówili przeciwko niemu grzesznicy niezbożni. [16] »Ci są szemracze utyskujący, według pożądliwości swoich chodzący, i usta których mówią bardzo_harde [słowa]; pochlebiając osobom dla pożytku. [17] »Wy zaś, najmilsi! pamiętajcie słowa przepowiedziane od apostołów Pana naszego, Jezusa Chrystusa; [18] »Iż powiadali wam, w ostateczny czas będą naśmiewcy, według pożądliwości swoich chodzący niezbożnych. [19] »Ci są, odłączający, bydlęcy, ducha nie mający. [20] »Wy zaś najmilsi! budując się [na] najświętszej waszej wierze w duchu świętym modląc_się, [21] »Samych_siebie w miłości Bożej zachowajcie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ku żywotowi wiecznemu. [22] »A [nad] niektórymi zmiłujcie_się, rozsądkiem_się_rządząc; [23] »Drugich zaś do_zbawienia_przywódźcie, z ognia wyrywając, [nad] innymi zaś zmiłujcie_się w bojaźni, mając_w_nienawiści i od ciała pokalaną suknię. [24] »A mogącemu zachować was bez_upadku i stawić przed_oblicznością chwały swojej bez_nagany z weselem, [25] »Samemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, niech_będzie chwała, wielmożność, moc i zwierzchność, przed wszystkimi wiekami i teraz i na wieki. Amen. 
«  3 List Jana 1 List Judy 1 Apokalipsa Jana 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.