«  Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem innego anioła mocnego, zstępującego z nieba, obleczonego obłokiem, a włos na głowie jego, a oblicze jego jako słońce, a nogi jego jako słupy ognia. [2] »A miał w ręce swojej książeczkę otworzoną i postawił nogę swoją prawą na morzu, a lewą na ziemi. [3] »I zawołał głosem wielkim, jako lew ryczy; a gdy [przestał] wołać, jakoby mówiło siedem gromów swoje głosy. [4] »A gdy odmówiło siedem gromów, miałem pisać; ale usłyszałem głos z nieba, mówiący: Zapieczętuj, co mówiło siedem gromów, a nie pisz tego. [5] »A anioł, którego widziałem stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoją prawą ku niebu, [6] »I przysiągł Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i [to, co] w nim [jest], i ziemię, i [to, co] na niej [jest], że czasu już_nie będzie. [7] »Ale we dni głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił i dokona_się tajemnica Boża, jako zwiastował swoim sługom i prorokom. [8] »A głos, który słyszałem z nieba, znów mówił ze mną i rzekł: Idź, weźmij książeczkę otworzoną z ręki anioła stojącego na ziemi. [9] »I szedłem do anioła, mówiąc mu: Daj mi księgę. I rzekł mi: Weźmij ją, a zjedz, a uczyni_gorzkość [w] twoim brzuchu; ale w ustach twoich będzie słodka jako miód. [10] »I wziąłem księgę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jako miód słodka; ale gdy zjadłem ją, napełniony_był brzuch mój. [11] »I mówią mi: Trzeba ci znów prorokować przed ludami i narodami, i językami, i królami wieloma. 
«  Apokalipsa Jana 9 Apokalipsa Jana 10 Apokalipsa Jana 11  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.