«  Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I słyszałem głos wielki z kościoła, mówiący siedmiu aniołom: Idźcie, a wylejcie siedem czasz zapalczywości Bożej na ziemię. [2] »I wyrzucił_się wrzód szkodliwy i zły na ludzi, [którzy] mieli piętno bestii i [tych, którzy] się_kłaniali obrazowi jej. [3] »Jeden czaszę swoją na morze i obróciło_się [w] krew jakoby umarłego, a każda dusza żywa zdechła na morzu. [4] »I trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i obróciły_się [w] krew. [5] »I słyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, [któryś] jest i [któryś] był, święty, żeś to rozsądził. [6] »Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, i krew dałeś im pić; którzy_właśnie godni są. [7] »I słyszałem [od] ołtarza mówiącego: Zaiste, Panie, Boże wszechmogący! prawdziwe i sprawiedliwe [są] sądy twoje. [8] »A czwarty anioł wylał czaszę swoją na słońce i dano mu upalić ludzi ogniem. [9] »I byli_upaleni ludzie gorącością wielką, i bluźnili imię Boga, [który] ma moc nad plagami tymi; ale nie pokutowali, [aby] dali mu chwałę. [10] »A piąty wylał czaszę swoją na stolicę bestii; i stało_się królestwo jej zaćmione, i żwali języki swoje od boleści. [11] »I bluźnili Boga niebieskiego dla boleści swoich; ale nie pokutowali. [12] »A szósty wylał czaszę swoją na rzekę wielką Eufrat i wyschła woda jej, aby zgotowana_była droga królom od wschodu słońca. [13] »I dane_były z ust fałszywego_proroka duchy trzy nieczyste, podobne żabom. [14] »Są bowiem duchy demoniczne, czyniące cuda, wychodzące do królów okręgu_świata całego, [aby] zgromadzić ich na bitwę dnia wielkiego, Boga wszechmogącego. [15] »Oto idę jako złodziej: Błogosławiony, który czuje i strzeże szat swoich, aby nie nago chodził i [nie] widziano sromoty jego. [16] »I zgromadził ich na miejsce, [które] zwą po_hebrajsku Armagieddon. [17] »A gdy wylał czaszę swoją na powietrze; i wyszedł głos wielki z kościoła Bożego, mówiący: Stało_się. [18] »I stały_się gromy i błyskawice, i głosy, i gromy; i trzęsienie_ziemi stało_się wielkie, jakiego nie było, od kiedy ludzie są na ziemi, tak_wielkie trzęsienie_ziemi, tak wielkie. [19] »I stało_się miasto wielkie na trzy części [rozerwane], i miasto narodów upadło; i Babilon wielki przyszedł_na_pamięć przed Bogiem, [aby] dał mu kielich wina zapalczywości gniewu. [20] »I wszystkie wyspy uciekły, i góry nie są_znalezione. [21] »I grad wielki jako cetnarowy spadł z nieba na ludzi, i bluźnili ludzie Boga dla plagi gradu, iż wielka jest plaga jego bardzo. 
«  Apokalipsa Jana 15 Apokalipsa Jana 16 Apokalipsa Jana 17  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.