«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Aniołowi zboru w Efezie napisz: To mówi [ten, który] trzyma siedem gwiazd w prawej swojej ręce, [który] się_przechadza w pośród siedmiu świeczników złotych; [2] »Znam uczynki twoje i pracę twoją, i cierpliwość twoją, a iż nie możesz znosić złych i doświadczyłeś nazywających siebie apostołami, a nie są, i znalazłeś ich kłamcami; [3] »I cierpliwość masz, i uciski wszelkie, i znosiłeś dla imienia mego, a nie spracowałeś_się. [4] »Ale mam przeciwko tobie, że miłość twoją pierwszą opuściłeś. [5] »Pamiętajże tedy, skąd wypadłeś, a pokutuj i pierwsze uczynki czyń; jeśli zaś nie, przyjdę [przeciwko] tobie, a poruszę świecznik twój z miejsca swego, jeślibyś nie pokutował. [6] »Ale to masz, iż nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i_ja nienawidzę. [7] »[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom: [Temu, co] zwycięży, dam jeść z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. [8] »A aniołowi zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły i ożył; [9] »Znam twoje uczynki i ucisk, i ubóstwo, ale bogaty jesteś, i bluźnierstwo od [tych, którzy] powiadają się Żydami być, a nie są, ale bóżnicą szatańską. [10] »Nic [nie] bój_się [tego], co masz cierpieć. Oto ma wrzucić wrzucić z was [niektórych] diabeł do więzienia, abyście byli_doświadczeni; i będziecie_mieli ucisk dni dziesięć. Wierny aż_do śmierci, a dam ci koronę żywota. [11] »[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom: [Kto] zwycięży, nie dozna_szkody od wtórej śmierci. [12] »A aniołowi zboru w Pergamonie napisz: To mówi [ten, który] ma miecz obosieczny ostry; [13] »Wiem, gdzie mieszkasz, gdzie stolica szatańska, a trzymasz imię twoje i nie zaparłeś_się wiary mojej w dni, w [które] Antypas, świadek mój wierny, który zabity_jest u was, gdzie szatan mieszka. [14] »Ale mam nieco, iż masz tam [tych, którzy] trzymają naukę Balaamową, który uczył, [aby] wrzucić zgorszenie przed synów Izraelskich, [żeby] jedli [rzeczy] bałwanom_ofiarowane i wszeteczeństwo_płodzili. [15] »Także masz i ty [tych, którzy] trzymają naukę nikolaitów podobnie. [16] »Pokutujże: jeśli zaś nie, przyjdę [przeciwko] tobie w_rychle i będę_walczył z nimi mieczem ust moich. [17] »[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom: [Temu, co] zwycięży, dam z manny skrytej i kamyk biały, a na kamyku imię nowe napisane, nikt [nie] zna, tylko [ten, który] przyjmuje. [18] »A aniołowi zboru w Tyjatyrze napisz: To mówi Syn Boży, [który] ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne mosiądzowi; [19] »Znam twoje uczynki i miłość, i wiarę, i cierpliwość, a uczynki twoje ostatnie większe [niż] pierwsze. [20] »Ale mam przeciwko tobie wiele, iż dopuszczasz niewieście Jezabeli, [która] mieni się prorokinią być, i uczyć, i zwodzić moje sługi, [żeby] wszeteczeństwo_płodzili i jedli [rzeczy] bałwanom_ofiarowane. [21] »I dałem jej czas, aby pokutowała z wszeteczeństwa swego; [22] »Oto wezwę ją na łoże i [tych, którzy] cudzołożą z nią, w ucisk wielki, jeśliby_nie pokutowali z uczynków swoich; [23] »A dzieci jej pobiję na śmierć; i poznają wszystkie zbory, że ja jestem [ten, który] się_bada nerek i serc; i dam wam każdemu według uczynków. [24] »Wam zaś mówię, pozostałym w Tyjatyrzech, którzykolwiek mają naukę tę, którzy nie poznali głębokości szatańskich, jako mówią: Nie włożę na was innego brzemienia. [25] »Wszakże co macie, trzymajcie, aż przyjdę. [26] »A [kto] zwycięży i zachowa aż_do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność narodów. [27] »I będzie_pasł ich laską żelazną; jako naczynia garncarskie skruszeni_będą, jako i_ja wziąłem od Ojca mego. [28] »I dam mu gwiazdę poranną. [29] »[Kto] ma ucho, niechaj_słucha, co duch mówi zborom. 
«  Apokalipsa Jana 1 Apokalipsa Jana 2 Apokalipsa Jana 3  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.