«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem anioła zstępującego, mającego klucz przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej. [2] »I uchwycił smoka, węża starodawnego, który jest diabeł i szatan, i związał go [3] »w przepaść i zamknął, i zapieczętował z_wierzchu_nad nim, aby nie zwodził więcej narodów, ażby się_wypełniło tysiąc lat; po tym musi on być_rozwiązany [na] mały czas. [4] »I widziałem stolice, a usiedli na nich i sąd dany_jest im i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, jeśliby ci oto nie kłaniali_się bestii ani obrazowi jej, i nie przyjęli piętna na czoło i na rękę swoją; i ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. [5] »To [jest] zmartwychwstanie pierwsze. [6] »Błogosławiony i święty, [który] ma część w zmartwychwstaniu pierwszym; nad tymi wtóra śmierć nie ma mocy; ale będą kapłanami i Bożymi i Chrystusowymi, i będą_królować z nim tysiąc lat. [7] »A gdy się_skończy tysiąc lat, będzie_rozwiązany szatan z więzienia swego; [8] »I wyjdzie, [aby] zwodził wszystkie narody na czterech węgłach, Goga i Magoga, i [aby] zgromadził je do bitwy; których liczba ich [jest] jako piasek morski. [9] »I wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Ale zstąpił [10] »ognia i siarki, gdzie [jest] bestia i gdzie fałszywy_prorok; i będą_męczeni [we] dnie i [w] nocy na wieki wieków. [11] »I widziałem stolicę wielką białą i siedzącego ponad nią, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce nie jest_znalezione im. [12] »I widziałem umarłych, i wielkich, i małych, stojących koło stolicy, a księgi otworzone_zostały; która jest żywota; i sądzeni_są umarli według [tego, jako] napisano_było w księgach, według uczynków ich. [13] »I wydało morze umarłych, [którzy byli] w nim, i śmierć, i piekło wydały umarłych, [którzy byli] w nich; i byli_sądzeni każdy według uczynków swoich. [14] »A śmierć i piekło wrzucone_są w jezioro ogniste. A ta wtóra śmierć jest, jezioro ogniste. [15] »A jeśli kto nie znalazł_się w księdze żywota napisany, wrzucony_jest w jezioro ogniste. 
«  Apokalipsa Jana 19 Apokalipsa Jana 20 Apokalipsa Jana 21  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.