«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tym widziałem, a oto drzwi były_otworzone w niebie, a oto głos pierwszy, który słyszałem, jako trąby mówiącej ze mną, mówiąc: Wstąp tu, a pokażę ci, co ma dziać_się po tym. [2] »Zaraz byłem w duchu, a oto stolica postawiona_była na niebie, a na stolicy siedzący. [3] »A [ten, który] siedział, podobny na_wejrzeniu kamieniowi jaspisowi i sardyjuszowi; a kapłani około stolicy, [4] »stolic dwadzieścia cztery; i starców siedzących, obleczonych w białe, a na głowach ich korony złote. [5] »A ze stolicy wychodziły błyskawice i głosy, i gromy, i siedem lamp ognistych gorejących przed stolicą, [6] »Jako morze szklane, podobne kryształowi, a w pośrodku stolicy i około stolicy czworo zwierząt pełnych oczu z_przodku i z_tyłu. [7] »A zwierzę pierwsze podobne lwu, a wtóre zwierzę podobne cielcowi, a trzecie zwierzę miało twarz jakoby podobną człowiekowi, a czwarte zwierzę podobne orłowi latającemu. [8] »A cztery zwierzęta, każde jedno [z] nich, miały po sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były_pełne oczu, a odpoczynku nie mają dniem i nocą, mówiąc: Święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmogący, [który] był i jest, i przyjść_ma. [9] »A gdy dawały zwierzęta i cześć, i dziękowanie siedzącemu na stolicy, żyjącemu na wieki wieków amen; [10] »I upadli dwadzieścia czterej starcy przed siedzącym na stolicy i kłaniali_się żyjącemu na wieki wieków amen, i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc; [11] »Godzien jesteś, Panie, Panie i Boże nasz! wziąć chwałę i cześć, i moc; bo ty stworzyłeś wszystkie [rzeczy] i za wolą twoją trwają, i stworzone_są. 
«  Apokalipsa Jana 3 Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.