«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I widziałem po prawej_ręce siedzącego na stolicy, wewnątrz i zewnątrz zapieczętowaną pieczęciami siedmioma. [2] »I widziałem anioła mocnego, wołającego głosem wielkim: Kto [jest] godzien otworzyć księgę i odpieczętować pieczęci jej? [3] »A nikt [nie] mógł w niebie, ani na ziemi, otworzyć księgi, ani wejrzeć [w] nią. [4] »I płakałem bardzo, iż nikt godny [nie] był_znaleziony, [aby] otworzył księgę i wejrzał [w] nią. [5] »Ale jeden ze starców rzekł mi: Nie płacz! Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, [aby] otworzył księgę i odpieczętował siedem pieczęci jej. [6] »I ujrzałem w pośrodku stolicy i czterech zwierząt, i w pośrodku starców Baranek stał jako zabity, mając rogów siedem i oczu siedem, które są siedem duchów Bożych, posłanych na całą ziemię. [7] »I przyszedł i wziął z prawej_ręki siedzącego na stolicy. [8] »A gdy wziął księgę, czworo zwierząt i dwadzieścia czterej starcy upadli przed Barankiem, każdy mając cytry i czasze złote, pełne kadzenia, które są modlitwy świętych. [9] »I śpiewali pieśń nową, mówiąc: Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć pieczęci jej, że byłeś_zabity i kupiłeś Bogu nas przez krew twoją ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu; [10] »I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i królować_będą na ziemi. [11] »I widziałem, i słyszałem jakoby głos aniołów wielu około stolicy, i zwierząt i starców; a była liczba ich dziesięć_tysięcy [razy] dziesięć_tysięcy i tysiąc tysięcy, [12] »Mówiących głosem wielkim: Godzien jest Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. [13] »A wszelkie stworzenie na niebie i na ziemi, i w morzu, i w nich wszystko, i słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała Wszechmogącego na wieki wieków. [14] »A czworo zwierząt rzekło: Amen. A starcy upadli i kłaniali_się. 
«  Apokalipsa Jana 4 Apokalipsa Jana 5 Apokalipsa Jana 6  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.