Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 105
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DZIĘKUJCIE Panu, wzywajcie imię Jego, oznajmiajcie czyny Jego wśród ludów! [2] »Śpiewajcie Mu, śpiewajcie Mu psalmy, mówcie o wszystkich cudach Jego! [3] »Chlubcie się świętem imieniem Jego! niech się raduje serce tych, którzy Pana szukają! [4] »Dążcie do Pana i mocy Jego, szukajcie oblicza Jego ustawicznie! [5] »Pamiętajcie o cudach Jego, które czynił, o znakach Jego i wyrokach ust Jego. [6] »Wy, potomstwo Abrahama, sługi Jego! Wy, synowie Jakóba, wybrani Jego! [7] »On, Pan, jest Bogiem naszym; sądy Jego są po całej ziemi. [8] »Pamięta wiecznie o przymierzu Swojem, o słowie, które przykazał na tysiąc pokoleń, [9] »O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, i przysiędze, którą złożył Izaakowi. [10] »Dał je Jakóbowi za ustawę, a Izraelowi za przymierze wieczne, [11] »Mówiąc: "Tobie dam ziemię chananejską za dział dziedzictwa waszego". [12] »Kiedy byli jeszcze zliczalną gromadą, bardzo mało, i pielgrzymami w niej; [13] »I kiedy wędrowali od narodu do narodu, z jednego królestwa do innego ludu. [14] »Nie dopuszczał żadnemu człowiekowi ich uciskać, i karał królów dla nich: [15] »"Nie tykajcie się pomazańców Moich, a prorokom Moim nie czyńcie nic złego!" [16] »I sprowadził głód na ziemię i zniszczył wszelką nadzieję na chleb. [17] »Posłał męża przed nimi, Józefa, który był za sługę sprzedany. [18] »Wcisnęli nogi jego w okowy, dostał się w żelazo, [19] »Aż do czasu, gdy słowo jego się sprawdziło i mowa Pańska jego wypławiła. [20] »Wtedy posłał król i kazał go uwolnić, władca narodów, i wypuścił go na swobodę, [21] »Ustanowił go panem nad domem swoim i władcą nad całą posiadłością swoją, [22] »Aby rozporządzał książętami jego według uznania, i starszych jego mądrości nauczał. [23] »Tak przybył Izrael do Egiptu, a Jakób przebywał w ziemi Chama. [24] »Uczynił lud Swój bardzo płodnym, i uczynił go liczniejszym od gnębicieli jego. [25] »Odmienił serce ich, aby nienawidzili lud Jego, zdradliwie postępowali ze sługami Jego. [26] »Posłał Mojżesza, sługę swego, Aarona, którego wybrał. [27] »Ci czynili znaki Jego wśród nich i cuda w ziemi Chama. [28] »Posłał ciemności, i stało się ciemno, aby słowom Jego się nie sprzeciwiali. [29] »Przemienił wody ich w krew i pomorzył ryby ich. [30] »Ziemia ich roiła się od żab aż do komnat królów ich. [31] »Rzekł, a przyszły gzy i komary do wszystkich granic ich. [32] »Dał im grad za deszcz, pałający ogień na ziemię ich. [33] »I potłukł ich krzewy winne i drzewa figowe, i złamał drzewa w kraju ich. [34] »Rzekł, i przyszła szarańcza i pasikoniki bez liku. [35] »I pożarły całą roślinność w kraju i zjadły urodzaj gruntu ich. [36] »I poraził wszelkie pierworodztwo w kraju ich, wszystkie pierwiastki siły ich. [37] »I wywiódł ich ze srebrem i złotem i nie było chwiejącego się w plemionach ich. [38] »Egipt się radował, że wychodzili, bo przerażenie opadło ich. [39] »Rozpostarł obłok na osłonę, i ogień, by noc rozjaśnić. [40] »Domagali się, i przysłał przepiórki i nasycił ich chlebem niebiańskim. [41] »Otworzył skałę i wyciekły wody; płynęły po miejscach suchych jak rzeka. [42] »Albowiem wspomniał o świętem słowie Swojem, o Abrahamie, słudze Swoim. [43] »I wywiódł lud Swój z weselem, z radosnemi okrzykami wybranych Swoich. [44] »I dał im ziemię narodów, a co narodowości zdobyły, wzięli w posiadanie, [45] »Aby przestrzegali ustaw Jego i przykazania Jego zachowywali. Alleluja! 
«  Księga Psalmów 104 Księga Psalmów 105 Księga Psalmów 106  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl