Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 110
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »DAWIDA. Psalm. Pan rzekł do Pana mego: "Siądź po prawicy Mojej, aż położę wrogów Twoich u podnóżka nóg Twoich!" [2] »Laskę mocy Twej wyciągnie Pan z Syjonu; panuj wśród wrogów Twoich! [3] »Lud Twój będzie pełen dobrej woli w dzień pochodu wojsk Twoich; w świętej ozdobie z łona jutrzenki pojawi się jako rosa młodzież Twoja. [4] »Pan przysiągł i nie pożałuje: "Tyś jest kapłanem na wieki według wzoru Melchisedeka!" [5] »Pan po prawicy Twojej; On zdruzgoce królów w dzień gniewu Swego; [6] »Będzie sądził pośród narodów, wszystko napełni trupami; zdruzgoce głowy w polach rozległych. [7] »Będzie pił ze strumienia po drodze; przeto podniesie głowę. 
«  Księga Psalmów 109 Księga Psalmów 110 Księga Psalmów 111  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl