Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 113
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »ALLELUJA. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pańskie! [2] »Uwielbione niech będzie imię Pana odtąd aż na wieki! [3] »Od wschodu słońca aż do jego zachodu niech będzie wysławione imię Pańskie! [4] »Pan jest wywyższony nad wszystkie narody, wspaniałość Jego jest wyższa nad niebiosa. [5] »Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który tronuje na wysokości? [6] »Który się nachyla, aby spojrzeć na niebiosa i na ziemię; [7] »Który podnosi z prochu nieznaczącego, a biednego wywyższa z błota, [8] »Aby go posadzić z zacnymi, z zacnymi ludu jego. [9] »Który sprawia, że niepłodna w domu mieszka, jako radosna matka dziatek! Alleluja! 
«  Księga Psalmów 112 Księga Psalmów 113 Księga Psalmów 114  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl