Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 145
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pochwalna pieśń Dawida. WYWYŻSZAĆ Cię będę, Boże mój, Królu, i uwielbiać imię Twoje zawsze i na wieki! [2] »Codziennie będę Cię uwielbiał i imię Twoje chwalił zawsze i na wieki! [3] »Wielki jest Pan i bardzo chwalebny, a wielkość Jego jest niezbadana. [4] »Jedno pokolenie drugiemu niech wysławia dzieła Twoje i niech oznajmuje potężne czyny Twoje! [5] »O wspaniałym przepychu majestatu Twego powiadać będę i o cudownych dziełach Twoich. [6] »O potędze strasznych czynów Twoich niechaj mówią, a o wielkich czynach Twoich opowiadać będę. [7] »Niech płynie obficie pamięć wielkiej dobroci Twojej, a sprawiedliwość Twoją niech uwielbiają radosnemi okrzykami. [8] »Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i wielkiej dobroci. [9] »Dobry jest Pan ku wszystkim, a Jego zmiłowanie obejmuje wszystkie dzieła Jego. [10] »Wszystkie dzieła Twoje, Panie, chwalić Cię będą, a pobożni Twoi uwielbiać Ciebie. [11] »Niech mówią o wspaniałości królestwa Twego i niech powiadają o potędze Twojej, [12] »Aby oznajmić dzieciom ludzkim potężne Jego dzieła i świetną wspaniałość królestwa Jego. [13] »Królestwo Twoje jest królestwem wszystkich wieków, a panowanie Twoje trwa przez wszystkie pokolenia. [14] »Pan podpiera wszystkich upadających i podnosi wszystkich poniżonych. [15] »Oczy wszystkich czekają na Ciebie, a Ty dajesz im pokarm czasu swego; [16] »Otwierasz rękę Swoją i nasycasz wszystko, co żyje, łaskawością. [17] »Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach Swoich i dobrotliwy we wszystkich Swoich dziełach. [18] »Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie. [19] »Spełnia pragnienie tych, którzy się Go boją, a słyszy ich wołanie i wybawia ich. [20] »Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują, a wszystkich bezbożnych wytraca. [21] »Usta moje niech wypowiadają chwałę Pańską, a wszelkie ciało niechaj wielbi imię Jego święte zawsze i na wieki! 
«  Księga Psalmów 144 Księga Psalmów 145 Księga Psalmów 146  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl