Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 21
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(21:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Psalm Dawida. (21:2) Panie, z siły Twojej raduje się król, i jakże się weseli z Twojej pomocy! [2] »(21:3) Spełniłeś życzenia serca jego, a pragnieniu ust jego nie odmówiłeś. Sela. [3] »(21:4) Spotkałeś go z błogosławieństwami dobra; włożyłeś na głowę jego koronę ze szczerego złota. [4] »(21:5) Prosił Cię o życie, dałeś mu je, przedłużenie dni na wieki wieków. [5] »(21:6) Wielka jest wspaniałość jego dzięki zbawieniu Twemu; majestatem i przepychem ozdobiłeś go; [6] »(21:7) Uczyniłeś go błogosławieństwem na wieki, uradowałeś go radością przez oblicze Twoje. [7] »(21:8) Bo król nadzieję ma w Panu; przez dobroć Najwyższego nie zachwieje się. [8] »(21:9) Ręka Twoja znajdzie wszystkich wrogów Twoich, a prawica Twoja wszystkich, którzy Cię nienawidzą. [9] »(21:10) Uczynisz ich jako piec ognisty czasu Twego zjawienia się; Pan wytraci ich w popędliwości Swojej, a ogień ich pożre. [10] »(21:11) Potomstwo ich wytracisz z powierzchni ziemi a nasienie ich z pośród synów ludzkich. [11] »(21:12) Gdyż zło zamierzają przeciwko Tobie; i zamach zamyślają: nic nie osiągną, [12] »(21:13) Gdyż Ty ich zmusisz do powrotu, z cięciwy Swej celujesz w twarz ich. [13] »(21:14) Powstań, Panie, w sile Twej, wtedy będziemy śpiewali i wysławiali psalmami potęgę Twoją! 
«  Księga Psalmów 20 Księga Psalmów 21 Księga Psalmów 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl