Teksty » Księga Psalmów - Bolesław Götze » Księga Psalmów » Rozdział 34
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(34:1) PSALM Dawida, kiedy udawał obłąkanego przed Abimelechem, który go odpędził, i odszedł. (34:2) Będę uwielbiał Pana w każdy czas; chwała Jego niech zawsze będzie w ustach moich. [2] »(34:3) Niech się chlubi Panem, dusza moja; usłyszą to pokorni i rozradują się: [3] »(34:4) Uwielbiajcie Pana ze mną, a wywyższajmy wspólnie imię Jego! [4] »(34:5) Gdy szukałem Pana, odpowiedział mi i wybawił mię ze wszystkich trwóg moich. [5] »(34:6) Którzy na Niego spoglądają, promienieją, a oblicza ich nie zawstydzą się. [6] »(34:7) Gdy ten nędzny wołał, wysłuchał go Pan i wybawił go ze wszystkich uciśnień jego. [7] »(34:8) Anioł Pański zatacza obóz dokoła tych, którzy się Go boją, i uwalnia ich. [8] »(34:9) Skosztujcież i zobaczcie, jak dobrotliwy jest Pan! Szczęsny człowiek, który Mu ufa. [9] »(34:10) Bójcie się Pana, święci Jego; bo nie mają niedostatku, którzy się Go boją. [10] »(34:11) Lwięta cierpią niedostatek i głód; ale tym, co szukają Pana, nie zabraknie niczego dobrego. [11] »(34:12) Pójdźcież, synowie, słuchajcie mię; nauczę was bojaźni Pańskiej. [12] »(34:13) Któż jest, kto pragnie długiego życia, i życzy sobie wiele dni, by doświadczyć dobra? [13] »(34:14) Strzeż języka twego od złego a warg twych, aby nie mówiły obłudy. [14] »(34:15) Odstąp od złego i czyń dobrze; szukaj pokoju i ścigaj go. [15] »(34:16) Oczy Pańskie zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku wołaniu ich. [16] »(34:17) Ale oblicze Jego jest przeciwko tym, którzy czynią zło, aby wytępić z ziemi pamięć o nich, [17] »(34:18) Gdy tamci wołają, Pan ich wysłuchuje i ze wszystkich uciśnień ich wybawia ich. [18] »(34:19) Bliski jest Pan tym, którzy są skruszonego serca, i ratuje tych, którzy są przybitego ducha. [19] »(34:20) Liczne są przeciwności sprawiedliwego; ale z tego wszystkiego wybawia go Pan. [20] »(34:21) On strzeże wszystkich kości jego, aby ani jedna z nich nie była złamana. [21] »(34:22) Bezbożnika zabije zło, a ci, co nienawidzą sprawiedliwego, muszą odpokutować. [22] »(34:23) Pan ocala duszę sług Swoich, a wszyscy ci, którzy Jemu ufają, nie będą pokutowali. 
«  Księga Psalmów 33 Księga Psalmów 34 Księga Psalmów 35  »


 Opis prezentowanego tekstu: Księga Psalmów z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Ks. Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937. Tekst opracowany przez BibliePolskie.pl